Α΄ Αγγειοχειρουργική Κλινική

Β΄ Αγγειοχειρουργική Κλινική

Γ΄ Αγγειοχειρουργική Κλινική

Α΄ Κλινική Αθλητικών Κακώσεων

Αιματολογική Κλινική

Β' Αιματολογική Κλινική

Αιματολογική - Ογκολογική Κλινική

Κέντρο Αναφοράς Βαλβιδοπάθειας Καρδιάς

Κλινική Αρρυθμιών-Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης

Κλινική Αυτοάνοσων Ρευματικών Νοσημάτων

Τμήμα Βαριατρικής & Μεταβολικής Χειρουργικής

Α΄ Γαστρεντερολογική Κλινική

Γαστρεντερολογική Κλινική Επεμβατικής Ενδοσκόπησης

Β' Γαστρεντερολογική Κλινική Επεμβατικής Ενδοσκόπησης

Γαστρεντερολογική Κλινική Επεμβατικής & Απεικονιστικής Ενδοσκόπησης

Γαστρεντερολογική - Ηπατολογική Κλινική

Τμήμα Γόνατος και Ισχίου

Κλινική Ενδοσκοπικής & Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης (MISS)

Α΄ Eνδοσκοπική Χειρουργική Κλινική

Β΄ Κλινική Ενδοσκοπικής & Βαριατρικής Χειρουργικής

Τμήμα Επανορθωτικής & Μικροαγγειακής Πλαστικής Χειρουργικής

Τμήμα Μικροχειρουργικής Αντιμετώπισης Παθήσεων Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Α΄ Καρδιολογική Κλινική

Β΄ Καρδιολογική Κλινική

Γ΄ Καρδιολογική Κλινική

Δ΄ Καρδιολογική Κλινική

Α΄ Καρδιοχειρουργική Κλινική

Β΄ Καρδιοχειρουργική Κλινική

Γ΄ Κλινική Μαστού

Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας και Αποκατάστασης Μαστού

Κλινική Λαπαροσκοπικής Ρομποτικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας

Α΄ Νευρολογική Κλινική

Β΄ Νευρολογική Κλινική

Β΄ Νευροχειρουργική Κλινική

Γ΄ Νευροχειρουργική Κλινική

Δ΄ Νευροχειρουργική Κλινική

Α΄ Ογκολογικό Τμήμα

Β΄ Ογκολογική Κλινική

Γ΄ Ογκολογική Κλινική

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική Αρθροσκοπικής Χειρουργικής & Χειρουργικής Ώμου

Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική - Κλινική Χειρουργικής Ελάχιστης Επεμβατικότητας (ΜΙS)

Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική

Ε΄ Ορθοπαιδική Κλινική Αρθροπλαστικής ημερήσιας νοσηλείας με συστήματα ψηφιακής πλοήγησης

ΣΤ΄ Ορθοπαιδική Κλινική

Ζ΄ Ορθοπαιδική Κλινική

Η΄ Ορθοπαιδική Κλινική-Κλινική ΜIS Αρθροπλαστικής Ισχίου και Γόνατος

Α΄ Ουρολογική Κλινική

Β΄ Ουρολογική Κλινική

Δ΄ Ουρολογική Κλινική

Ε΄ Ουρολογική Κλινική

Ουρολογική Κλινική Επανορθωτικής & Χειρουργικής Ανδρολογίας

Οφθαλμολογική Κλινική

Α΄ Παθολογική Κλινική

Β΄ Παθολογική Κλινική

Γ΄ Παθολογική Κλινική

Δ΄ Παθολογική Κλινική

Παθολογική - Διαβητολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο

Παθολογική - Λοιμωξιολογική Κλινική

Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική Κλινική

Κλινική Ρομποτικής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Γόνατος και Ισχίου

Μονάδα Πλαστικής Γεννητο-ουρηθρικής Χειρουργικής του άρρενος

Κλινική Αισθητικής & Πλαστικής Χειρουργικής

Α΄ Κλινική Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής

Β΄ Πνευμονολογική Κλινική

Γ΄ Πνευμονολογική Κλινική

Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης & Ειδικών Νευρολογικών Θεραπειών

Β΄ Κλινική Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Γ΄ Κλινική Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Α΄ Χειρουργική Κλινική

Γ΄ Χειρουργική Κλινική

Κλινική Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Πεπτικού Συστήματος, Παχυσαρκίας και Διαβήτη

Δ΄ Χειρουργική Κλινική

Ε΄ Χειρουργική Κλινική, Χειρουργική Εντέρου - Ορθού - Πρωκτού

Ζ΄ Χειρουργική Κλινική Προηγμένης Λαπαροσκοπικής,Ρομποτικής Χειρουργικής και Κολοπρωκτολογίας

ΣΤ΄ Χειρουργική Κλινική

Α΄ Κλινική Χειρουργικής Θώρακος

Kλινική Χειρουργικής Ογκολογίας

Κλινική Ώμου - Γόνατος

Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου

Β΄ Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Κλινική Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου

Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Χειρουργικής Βάσης Κρανίου