Το Metropolitan General επενδύει συνεχώς σε υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, φιλοδοξώντας να εξασφαλίσει καλύτερη υγεία και καλύτερη ζωή.

Αποτελεί ένα πρωτοπόρο θεραπευτήριο που δεν θεωρεί την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας πολυτέλεια, αλλά βασική υποχρέωση προς τους ασθενείς. Ακολουθώντας το όραμά του, εξελίσσει και αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες και τις υποδομές του.