Ρομποτική χειρουργική στην ουρολογία

Η ρομποτική χειρουργική επιτρέπει στο χειρουργό να πραγματοποιήσει ένα ευρύ φάσμα πολύπλοκων επεμβάσεων με μεγαλύτερη ακρίβεια, ευχέρεια, εύρος χειρισμών και έλεγχο, σε σχέση με τις λαπαροσκοπικές και ανοικτές επεμβάσεις. Το ρομποτικό σύστημα da vinci  πήρε έγκριση από τον FDA (Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων) το 2000. Η τεχνική υιοθετήθηκε γρήγορα από πολλά νοσοκομεία, αρχικά στις ΗΠΑ και έπειτα σε ολόκληρο τον κόσμο.

 Μετά από 11 χρονιά προσωπικής εμπειρίας στη ρομποτική χειρουργική διαπιστώνω καθημερινά ότι είναι μια τεχνική που συγκεράζει την ανθρώπινη ικανότητα του χειρουργού με την τεχνολογική τελειότητα του μηχανήματος. Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται με ακρίβεια χιλιοστού λόγω της μεγέθυνσης x15 με συνέπεια την καλύτερη αναγνώριση των στοιχείων, του ανυπάρκτου τρόμου στο χειρισμό των εργαλείων και της δυνατότητας κινήσεων των βραχιόνων με αποτέλεσμα την προσέγγιση και το χειρισμό ανατομικών δομών που με την ανοικτή και με τη λαπαροσκόπηση χειρουργική ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν.

Όλα τα ανωτέρω έχουν σαν συνέπεια σημαντικά οφέλη για τον ασθενή όπως:

 • Μικρότερη απώλεια αίματος
 • Λιγότερος πόνος
 • Συντομότερη νοσηλεία
 • Συντομότερη επάνοδος στις προηγούμενες δραστηριότητες
 • Μικρότερος αριθμός επιπλοκών (συμφύσεις, κοίλες, τραυματισμός άλλων ανατομικών δομών)
 • Καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα

Το σύστημα περιλαμβάνει την κονσόλα του χειρούργου η όποια αποτελείται:

 • Από την 3-d κάμερα, τα πεντάλ και τα χειριστήρια, μέσω των όποιων ο χειρουργός κατευθύνει τους ρομποτικούς βραχίονες οι οποίοι μιμούνται και μεταφέρουν ακριβώς τις κινήσεις που εκτελεί ο χειρούργος στην κονσόλα.
 • Το κυρίως σώμα με 4 ρομποτικούς βραχίονες στους οποίους προσαρμόζονται ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία ρομποτικής τεχνολογίας.
 • Τα χειρουργικά εργαλεία τοποθετούνται μέσω οπών ελαχίστων χιλιοστών .
 • Η χειρουργική ομάδα αποτελείται από τον χειρουργό στην κονσόλα και τον χειρουργό στο χειρουργικό τραπέζι.
 • Η εφαρμογή της ρομποτικής στην ουρολογία αφορά στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, του καρκίνου του νεφρού, του καρκίνου της ουροδόχου κύστης και του καρκίνου του μεταβατικού επιθήλιου (ουρητήρας).

Ρομποτική ριζική προστατεκτομή

Εξαιτίας του πολύ καλού ογκολογικού αποτελέσματος, των υψηλών ποσοστών εγκρατείας και καλής στυτικής λειτουργείας, των μειωμένων ποσοστών μετάγγισης και των στενωμάτων ουρήθρας, η ρομποτική ριζική προστατεκτομή είναι η συχνότερη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη στις ΗΠΑ.

Ρομποτική μερική νεφρεκτομή - ριζική νεφρεκτομή -νεφροουρητηρεκτομή

Η μερική νεφρεκτομή είναι η επέμβαση εκλογής για μικρούς όγκους νεφρού. Τεχνικά είναι από τις πιο δύσκολες επεμβάσεις και ανοικτά και λαπαροσκοπικά. Το ρομποτικό σύστημα δίνει τη δυνατότητα ταχύτερης συρραφής του τραύματος του νεφρού με αποτέλεσμα την καλή λειτουργικότητα του νεφρού μετεγχειρητικά, λιγότερη απώλεια αίματος και πολύ μικρή τομή στο δέρμα  με συνέπεια λιγότερο πόνο, σύντομο χρόνο νοσηλείας και ταχύτερη επάνοδο στις δραστηριότητες. Ομοίως ισχύει και για τη ριζική νεφρεκτομή. Στη νεφροουρητηρεκτομή που απαιτείται να αφαιρεθεί ο ουρητήρας μέχρι την ουροδόχο κύστη, αρκεί να περιστρέψεις τους βραχίονες προς την κύστη χωρίς να κάνεις καινούργιες τομές.

Ρομποτική ριζική κυστεκτομή

Η θεραπεία εκλογής για το διηθητικό Ca ουροδόχου κύστεως είναι η ριζική κυστεκτομή. Η επέμβαση αυτή πλέον μπορεί να πραγματοποιηθεί και ρομποτικά. Τα πλεονεκτήματα της ριζικής ρομποτικής κυστεκτομής είναι:

 • Καλύτερο ογκολογικό αποτέλεσμα
 • Το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα, προσφέροντας στον ασθενή την κατάλληλη έκτροπη ουρών και διατηρώντας έτσι την ποιότητα ζωής
 • Ελαχιστοποίηση των περιεγχειρητικών επιπλοκών

Ανάλογα με την επέκταση της νόσου απαιτείται και η αφαίρεση γεννητικών οργάνων. Στη γυναίκα αφορά στην αφαίρεση μήτρας, σαλπίγγων και μέρος του κόλπου. Στον άνδρα αφορά στην αφαίρεση του προστάτη και των σπερματοδόχων κύστεων και πόρων καθώς και των νεύρων που ελέγχουν τη στύση. Σήμερα με τη μέθοδο της ρομποτικής κυστεκτομής μπορούμε να επιτύχουμε τη διατήρηση της σεξουαλικής λειτουργείας και στα δυο φύλα, χωρίς ωστόσο να υστερεί η μέθοδος αυτή όσον αφορά στο άριστο ογκολογικό αποτέλεσμα.

Πλέον είναι πραγματικότητα ότι μεγάλες και πολύπλοκες επεμβάσεις εκτελούνται μέσω μικρών οπών και με τη βοήθεια της ρομποτικής πλατφόρμας da vinci. Εξασφαλίζουμε έτσι μια οριστική και πλήρη θεραπεία με σημαντικά μικρότερο χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο, με σημαντικά λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, με άριστο ογκολογικό αποτέλεσμα και με γρήγορη επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητά του.