Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική για αντιμετώπιση βλαβών του εγκεφάλου

Η δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε πλέον, τις ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες παθήσεις των αγγείων του εγκεφάλου, δηλαδή τα εγκεφαλικά ανευρύσματα και τις αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου χωρίς ανοικτή χειρουργική επέμβαση αλλά με τη μέθοδο του εμβολισμού, αποτελεί μια από τις πλέον επαναστατικές εξελίξεις στον Τομέα της Νευροχειρουργικής τα τελευταία έτη.

Αντί της ανοικτής χειρουργικής επέμβασης κρανιοτομίας και διάνοιξης του εγκεφάλου, προκειμένου ο νευροχειρουργός να εντοπίσει και να απομονώσει τις βλάβες αυτές από την εγκεφαλική κυκλοφορία μπορούμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε τη συντριπτική πλειιοψηφία αυτών των παθήσεων ενδοαγγειακά με εμβολισμό. Έχοντας λοιπόν σαν πύλη εισόδου τη μηριαία αρτηρία και υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου ακτινολογικού μηχανήματος, ένας ειδικός μικροκαθετήρας καθοδηγούμενος από ένα ειδικό μικροσύρμα (over the wire catheterization) προωθείται στην εγκεφαλική κυκλοφορία διαμέσω του αορτικού τόξου και οδηγείται εντός του ανευρυσματικού σάκου. Μέσω αυτού του μικροκαθετήρα, αποσπώμενα μικροσπειράματα πλατίνας κατάλληλα επιλεγμένα και προδιαμορφωμένα, καθοδηγούνται και απελευθερώνονται εντός του σάκου του ανευρύσματος, τον οποίο γεμίζουν και θρομβώνουν, απομονώνοντας έτσι το ανεύρυσμα από την εγκεφαλική κυκλοφορία και οδηγώντας έτσι στη θεραπεία και ίασή του (Εικ.1, 2).

1a neuroxeirourgiki

1b neuroxeirourgiki

Εικ. 1

2ab new neuroxeirourgiki

Εικ. 2

Στις αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, χρησιμοποιώντας παρόμοια τεχνική, καθετηριάζεται ο πυρήνας (nidus) της δυσπλασίας και εγχύεται εντός αυτού υγρό εμβολικό υλικό, το οποίο στερεοποιείται άμεσα και έτσι αποκλείει την παθολογική επικοινωνία μεταξύ αρτηριών και φλεβών και άρα την ύπαρξη της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας καθεαυτής3 ab neuroxeiroutgiki

Εικ. 3

Η εξέλιξη της μεθόδου του εμβολισμού υπήρξε ραγδαία. Μετά τη δημοσίευση της μεγάλης πολυκεντρικής μελέτης I.S.A.T. (International Subarachnoid Aneurysm Trial – Lancet 360, p.1267-1274) το 2002, που οργανώθηκε καιι εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στη Μεγάλη Βρετανία και απέδειξε και στατιστικά τα προφανή πλεονεκτήματα της μεθόδου του εμβολισμού έναντι του κλασσικού ανοικτού χειρουργείου, ο αριθμός των ασθενών με ανευρύσματα που αντιμετωπίζονται ενδοαγγειακά αυξάνει συνεχώς σε όλα τα μεγάλα κέντρα σε όλο το κόσμο, έτσι ώστε πλέον σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των ανευρυσμάτων εγκεφάλου (ραγέντα και μη) να αντιμετωπίζονται ενδοαγγειακά. Παράλληλα, η κατασκευή νέων καινοτόμων συσκευών και η εφαρμογή νέων ενδοαγγειακών τεχνικών τα τελευταία έτη, έχει δώσει περαιτέρω ώθηση στην αντιμετώπιση περισσότερο δύσκολων ή επιπλεγμένων και πολύπλοκων ανευρυσμάτων και αγγειακών δυσπλασιών στον εγκέφαλο, που μέχρι τώρα θεωρούνταν ανεγχείρητες.

Οι επεμβάσεις εμβολισμού διαρκούν κατά μέσο όρο 2 ώρες και απαιτούν νοσηλεία στη Νευροχειρουργική Κλινική για παρακολούθηση και νοσηλεία για 48 ώρες. Οι ασθενείς επανέρχονται στην εργασία τους και σε πλήρεις δραστηριότητες μετά 10 ημέρες χωρίς την ύπαρξη χειρουργικού τραύματος, μετεγχειρητικων ουλών ή ανάλογων προβλημάτων. Η απώτερη παρακολούθησή τους γίνεται με κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο, συνήθως με μαγνητική τομογραφία, έξι μήνες μετά την επέμβαση.