Ρήξη καταφυτικού τένοντα βραχιονίου δικεφάλου μυός: Αποκατάσταση με “mini open” τεχνική

1. Ποια είναι η λειτουργία του δικεφάλου μυός;

Ο δικέφαλος βραχιόνιος μύς λειτουργεί ως ισχυρός υπτιαστής και δευτερευόντος ως καμπτήρας του αγκώνα.

2. Επηρρεάζει η ηλικία και το φύλλο την πιθανή ρήξη του δικεφαλικού καταφυτικού τένοντα;

Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95% οι ασθενείς είναι άντρες. Η ηλικία προσβολής έχει εύρος μεταξύ 35 και 55 ετών, με την ηλικιακή ομάδα των 45-50 ετών να εμφανίζει την μεγαλύτερη ευαισθησία.

3. Ποιοι άλλοι παράγοντες σχετίζονται με την εκφύλιση του τένοντα;

Η βαριά χειρωνακτική εργασία, το bodybuilding, η χρόνια χρήση στεροειδών, η υψηλή χοληστερίνη, η συχνή κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα είναι μερικές από τις συνθήκες που έχουν ενοχοποιηθεί ως προδιαθεσικοί παράγοντες στην ρήξη του δικεφαλικού τένοντα.

4. Πώς γίνεται η διάγνωση;

Ο χαρακτηριστικός πόνος που περιγράφει ο ασθενής κατά την στιγμή του τραυματισμού, το πιθανό αιμάτωμα στον αγκώνα ή στο αντιβράχιο, η αδυναμία τέλεσης κινήσεων στον αγκώνα και η κλινική εξέταση με το λεγόμενο “hook test” επιβεβαιώνουν σχεδόν πλήρως την διάγνωση. Επί αμφιβολιών κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση υπερήχου ή μαγνητικής τομογραφίας, με την τελευταία να έχει υψηλή ευαισθησία διάγνωσης.

5. Υπάρχει συντηρητική αντιμετώπιση στη ρήξη του δικεφαλικού καταφυτικού τένοντα;

Η συντηρητική αντιμετώπιση δεν συστήνεται στην περίπτωση ρήξεως του άπω δικεφαλικού τένοντα, παρά μόνο σε περιπτώσεις που η κατάσταση υγείας του ασθενούς (σωματική, πνευματική, ψυχική) δεν το επιτρέπει. Εαν επιλεγεί η μη χειρουργική αποκατάσταση ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί για την μόνιμη απώλεια δύναμης υπτιασμού (ως 60%) και κάμψης (ως 40%) του αγκώνα.

6. Πότε χειρουργείται ο ασθενής;

Ο προτεινόμενος χρόνος χειρουργικής αποκατάστασης είναι ως την 14η μετατραυματική ημέρα, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω εκφύλιση του τένοντα.

7. Τι σημαίνει η τεχνική “mini open”;

Η τεχνική βασίζεται στην χρήση μονής mini χειρουργικής τομής (ως 4 εκατοστά) για την αποκατάσταση του τένοντα, και σταθεροποίησή του με 2 βιοαπορροφήσιμες οστικές άγκυρες (bone anchors).

8. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τεχνικής;

Η ελάχιστη μετεγχειρητική ουλή, ο μικρός χειρουργικός χρόνος, ο σεβασμός στα ανατομικά στοιχεία της περιοχής και οι μηδαμινές επιπλοκές της τεχνικής, κατά την εφαρμογή της από έμπειρο χειρουργό Άνω άκρου, ευνοούν την ευρεία χρήση της.

9. Πόσο διαρκεί η αποθεραπεία;

Ο πλήρης χρόνος αποκατάστασης προσδιορίζεται κατά μέσο όρο στους 4 μήνες μετεγχειρητικα. Ο ασθενής ακολουθεί συγκεκριμμένο πρωτόκολλο σταδιοποιημένης κινησιοθεραπείας και ενδυνάμωσης, σε στενή συνεργασία με τον ορθοπαιδικό χειρουργό του.

10. Η επάνοδος στις προηγούμενες δραστηριότητες είναι πλήρης;

Η τεχνική εξασφαλίζει πλήρη επάνοδο στις προηγούμενες επαγγελματικές και αθλητικές δραστηριότητες, γεγονός που επιβεβαιώνεται στην διεθνή βιβλιογραφία.