Ενδοσκοπική εξωπεριτοναϊκή χειρουργική

Η ελάχιστα χειρουργική αντιμετώπιση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μίας ξεχωριστής υποειδικότητας της γενικής χειρουργικής. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα ανώδυνης, μακροπρόθεσμα αποτελεσματικής και άμεσης αντιμετώπισης των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, ώθησε τους χειρουργούς στη διενέργεια των χειρουργικών χειρισμών εκτός της κοιλίας και εντός των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Η ενδοσκοπική εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση αποτελεί την πιο σύνθετη αλλά και πιο αρμονική ανατομικά τεχνική στην αντιμετώπιση όλων των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος.

Στη Γ’ Χειρουργική Κλινική του Metropolitan General εφαρμόζεται σχεδόν στο σύνολο των ασθενών η Ενδοσκοπική Χειρουργική μέθοδος TEP (Totally Extraperitoneal Repair) στην αντιμετώπιση κάθε μορφής βουβωνοκήλης (ετερόπλευρης ή αμφοτερόπλευρης, αρχικής ή υποτροπιάζουσας), με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Το μοναδικό πλεονέκτημα της τεχνικής, όπως πραγματοποιείται στο τμήμα, είναι πως η τεχνική διενεργείται μέσω τριών μικρών τομών σε ένα μικρό χώρο εντός των μυϊκών διαμερισμάτων στο κοιλιακό τοίχωμα. Η εξειδίκευση στην ενδοσκοπική τεχνική επιτρέπει την αποκατάσταση της κήλης και την ευρύτατη ανακατασκευή της πάσχουσας περιοχής με μηδαμινή ιστική βλάβη και απώλεια αίματος. Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η εφαρμογή ισχυρών αλλά αδρανών πλεγμάτων χωρίς να είναι αναγκαία η χρήση ραμμάτων ή άλλων καθηλωτικών υλικών (no-suture / no-tacks technique). Το γεγονός αυτό εκμηδενίζει την πιθανότητα κάκωσης παρακείμενων ευαίσθητων δομών από χρήση ραμμάτων ή κόλλας και καθιστά αναίτια την τοποθέτηση πλεγμάτων με ειδική επίστρωση που αφενός είναι ακριβότερα, αφετέρου μπορεί να είναι δυνητικά επικίνδυνα στο μέλλον. Παράλληλα, η επέμβαση και η όλη χειρουργική διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη και η παραμονή στο νοσοκομείο είναι διάρκειας λίγων ωρών.

Η εξειδίκευση της χειρουργικής ομάδας της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής σε συνδυασμό με τη βοήθεια της ρομποτικής τεχνολογίας που διαθέτει το νοσοκομείο Metropolitan General, έχει οδηγήσει στην επέκταση της εξωπεριτοναϊκής ενδοσκοπικής τεχνικής σε μεγάλο αριθμό κοιλιοκηλών. Η ρομποτική Χειρουργική αποτελεί μία προηγμένη τεχνολογία που ήρθε για να παγιώσει τα οφέλη της εδραιωμένης λαπαροσκοπικής τεχνικής, διευρύνοντας όμως ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές της.

Η εφαρμογή της Ρομποτικής Τεχνολογίας έχει αλλάξει εντυπωσιακά τις τεχνικές διόρθωσης των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Ο εξειδικευμένος χειρουργός, μέσω μίας ειδικής ρομποτικής κονσόλας και με τη χρήση ειδικών joysticks, χειρίζεται τους ρομποτικούς βραχίονες, με αποτέλεσμα να διενεργεί την επέμβαση με απόλυτη αρμονία.

Τα πλεονεκτήματα είναι πολλαπλά:

  • Επιτρέπει την αναδόμηση του κοιλιακού τοιχώματος, ιδίως σε σύνθετες κήλες, με την ανακατασκευή των μυικών διαμερισμάτων (component separation techniques) και χρήση μεγαλύτερων πλεγμάτων, χωρίς επαφή με τα ενδοκοιλιακά σπλάγχνα, αποφεύγοντας έτσι την ανάπτυξη συμφύσεων και πιθανών διαβρώσεων σε αυτά
  • Το σύστημα διαθέτει τέσσερις αρθρωτούς βραχίονες και εκτελεί τις εντολές του χειρουργού με ακρίβεια κινήσεων, που δεν μπορεί να επιτευχθεί από ανθρώπινο χέρι.
  • Η μετεγχειρητική αποκατάσταση είναι ταχύτατη, καθώς λόγω της εξαιρετικής ακρίβειας κινήσεων εκμηδενίζεται ο τραυματισμός των πέριξ ιστών.
  • Προσφέρει τη δυνατότητα ανάστροφής όρασης (upside down) γεγονός που επιτρέπει τη λεπτομερή ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος εκ των έσω.
  • Παρέχεται η δυνατότητα λεπτομερούς σχεδιασμού της χειρουργικής διαδικασίας, ιδίως σε περιπτώσεις σύνθετων, μεγάλων ή υποτροπιαζουσών κοιλιοκηλών.
  • Η επέμβαση διενεργείται μέσω μικροτομών χιλιοστών που στο μέλλον είναι ουσιαστικά «αόρατες».

Ο Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος είναι Διευθυντής της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής Metropolitan General. Είναι πιστοποιημένος χειρουργός στην ενδοσκοπική προπεριτοναϊκή αποκατάσταση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος στο κέντρο αναφοράς της Γερμανίας για τη μέθοδο αυτή, υπό τον «πατριάρχη» της ενδοσκοπικής τεχνική, τον Dr Med Andreas Kuthe, στο Ανόβερο της Γερμανίας. Ταυτόχρονα, είναι πιστοποιημένος Ρομποτικός Χειρουργός (Console Surgeon) στο πιο εξελιγμένο Ρομποτικό σύστημα DaVinci Xi, στο διεθνές κέντρο Ρομποτικής Χειρουργικής Misericordia Ospidale, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Χειρουργικής στο πανεπιστήμιο του Illinois, Prof. Pier Cristoforo Giulianotti.