Σύγχρονη ρινοπλαστική:  τι έχει αλλάξει στην επέμβαση και πόσο εγγυημένο είναι το τελικό αποτέλεσμα;

Η αισθητική τροποποίηση ή αποκατάσταση της μύτης είναι ίσως από τις πιο απαιτητικές αισθητικές επεμβάσεις. Η μύτη παρουσιάζει ένα πολύπλοκο εξωτερικό ανάγλυφο που μπορεί να συγκριθεί μόνο με εκείνο του πτερυγίου του αυτιού. Επιπρόσθετα όμως, η μύτη καταλαμβάνει το κεντρικότερο σημείο του προσώπου και είναι αδύνατον να καλυφτεί στην καθημερινότητα από τα μαλλιά ή τα ρούχα.

Φιλοσοφία της επέμβασης

Η ρινοπλαστική για αισθητικούς λόγους μπήκε στη χειρουργική πρακτική από το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα. Μέχρι τότε οι περισσότερες προσπάθειες ήταν σποραδικές με μάλλον αμφίβολα αποτελέσματα.
Αρχικά, η προσπάθεια περιοριζόταν στη μείωση του όγκου της μύτης. Η φιλοσοφία της ρινοπλαστικής ήταν κατά κύριο λόγο αφαιρετική. Στηριζόταν στην εκτομή των θεωρούμενων ως πλεοναζόντων ιστών.
Τα αποτελέσματα ενώ αρχικά φαίνονταν ικανοποιητικά, σε πολλές περιπτώσεις κατέληγαν με το πέρασμα των ετών, σε ρίκνωση της μύτης που τελικά πρόδιδε και την προσπάθεια για αλλαγή στο σχήμα της. Κι αυτό λόγω του ότι οι αδυνατισμένοι ιστοί έχαναν τη δύναμη τους να στηρίξουν το εξωτερικό σχήμα της μύτης.

Η ανάπτυξη νέων τύπων ραμμάτων βοήθησε στο να αλλάξει και η φιλοσοφία της επέμβασης. Από αφαιρετική κατά κύριο λόγο, άρχισε να στηρίζεται πλέον στην τροποποίηση του σχήματος του εσωτερικού σκελετού της μύτης με ράμματα μόνιμα ή ημιμόνιμα συμβατά με τους ιστούς. Παράλληλα έγιναν προσπάθειες ώστε οι παρεμβάσεις να είναι όλο και λιγότερο εκτεταμένες, περισσότερο συντηρητικές με πιο πρόσφατη τη διατήρηση αλλά εμβύθιση της ράχης της μύτης.

Νέες τεχνολογίες, εμπλούτισαν το χειρουργικό εξοπλισμό, με την εισαγωγή του χειρουργικού υπέρηχου ή πιεζοτόμου, αλλά και με υλικά που επιτρέπουν μη επεμβατικές διαδικασίες σε επιλεγμένες περιπτώσεις όπως τα νήματα ή τα διογκωτικά υλικά.

Προεγχειρητική απεικόνιση-photoshop

Η λήψη φωτογραφιών του ασθενούς πριν την επέμβαση και η διενέργεια τροποποίησης-photoshop αυτών των φωτογραφιών θεωρείται σήμερα απαραίτητη διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό τεκμηριώνεται η προεγχειρητική κατάσταση της μύτης και του προσώπου του γενικότερα, και ο ασθενής-ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει μια εικόνα για το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, ώστε να αποφασίσει και ο ίδιος αν θα ταιριάζει στο πρόσωπο του. Το photoshop δεν είναι άσκηση στον υπολογιστή. Πρέπει να στηρίζεται σε χειρουργικές κινήσεις και να επιδεικνύει ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα ώστε να μην γεννά αυξημένες και απατηλές προσδοκίες.

Η ασφάλεια της αναισθησίας

Για μια επέμβαση που δεν επιβάλλεται για λόγους υγείας, η ασφάλεια της αναισθησίας παίζει σημαντικό ρόλο στην απόφαση για τη διενέργεια του χειρουργείου. Η βελτίωση των φαρμακευτικών αναισθησιολογικών παραγόντων και του εξοπλισμού παρακολούθησης και ανάνηψης του χειρουργικού ασθενούς καθιστούν σήμερα τη χορήγηση αναισθησίας για τη διενέργεια ρινοπλαστικής σε μια εξαιρετικά ασφαλή διαδικασία. Έτσι, ακόμα και κάποιοι που σε νεαρότερη ηλικία δυσκολεύονταν να αποφασίσουν να υποβληθούν σε ρινοπλαστική σήμερα διευκολύνονται να το αποφασίσουν υπερνικώντας τον φόβο της αναισθησίας.

Η ασφάλεια της επέμβασης της ρινοπλαστικής

Η επέμβαση της ρινοπλαστικής αφορά επιφανειακούς ιστούς του ανθρώπινου σώματος, μακριά από τα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία και τα σημαντικά νεύρα του προσώπου. Η πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών από την επέμβαση είναι ελάχιστη. Αυτό, σε συνδυασμό με την ασφάλεια της γενικής αναισθησίας σήμερα, επιτρέπει ακόμα και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να πραγματοποιήσουν το όνειρο τους.

Απουσία πόνου στη μετεγχειρητική περίοδο

Χωρίς να χρειάζεται να συμβεί κάτι «μαγικό», η σύγχρονη ρινοπλαστική χαρακτηρίζεται από την απουσία πόνου μετά το χειρουργείο. Η σύγχρονη ρινοπλαστική είναι μια εντελώς ανώδυνη διαδικασία και αυτό οφείλεται στα εκλεπτυσμένα σύγχρονα χειρουργικά εργαλεία που επιτρέπουν χειρισμούς λιγότερο τραυματικούς για τους ιστούς της μύτης, αλλά και στην αποφυγή τοποθέτησης γαζών μέσα στη μύτη μετά το τέλος της επέμβασης.

Η ταυτόχρονη λειτουργική αποκατάσταση της αναπνοής

Είναι σχεδόν αδιανόητο σήμερα να πραγματοποιηθεί επέμβαση για την αισθητική βελτίωση της μύτης χωρίς ταυτόχρονα να γίνει και προσπάθεια για την αποκατάσταση της ρινικής αναπνοής που σημαίνει συνήθως τον ευθειασμό του ρινικού διαφράγματος και τη συρρίκνωση των ρινικών κογχών. Στη σύγχρονη ρινοπλαστική, το ρινικό διάφραγμα θεωρείται και είναι η βασική δομή για τη στήριξη κάθε προσπάθειας αισθητικής βελτίωσης της μύτης. Επιπλέον, μπορεί να απαιτηθεί και η ταυτόχρονη χειρουργική αντιμετώπιση υποτροπιαζουσών φλεγμονωδών αλλοιώσεων στους παραρρίνιους κόλπους όπως στα ιγμόρεια.

Η ανάρρωση μετά τη ρινοπλαστική

Παρά τις βελτιώσεις σε όλους τους τομείς, η ανάρρωση μετά την επέμβαση δεν έχει αλλάξει σημαντικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ασθενής-ενδιαφερόμενος πρέπει να υπολογίσει τουλάχιστον μια εβδομάδα μετά το χειρουργείο προκειμένου να αρχίσει σταδιακά να επιστρέφει στις προηγούμενες δραστηριότητες του. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα θα τον αποζημιώσει για την όποια ταλαιπωρία.