3+1 ερωταπαντήσεις για την αθλητική φυσικοθεραπεία

1. Τι είναι αθλητική φυσικοθεραπεία και σε ποιους απευθύνεται;

Είναι ο κλάδος της Φυσικοθεραπείας που ασχολείται με την πρόληψη και θεραπεία των τραυματισμών που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας αθλητικής δραστηριότητας και αφορά

  • Επαγγελματίες αθλητές
  • Ερασιτέχνες αθλητές
  • Όλους εμάς που ασκούμαστε με τον αθλητισμό για να είμαστε καλά ανεξάρτητα ηλικίας και επιπέδου άθλησης και που μπορεί εν δυνάμει να εμφανίσουμε κάποιον αθλητικό τραυματισμό.

2. Ποιοι είναι οι στόχοι ενός αθλητικού φυσικοθεραπευτή;

          Ο αθλητικός φυσικοθεραπευτής οφείλει να κάνει καταρχήν σωστή αξιολόγηση του αθλητή     

         (επαγγελματία ή ερασιτέχνη) αλλά και να έχει γνώση για τις ιδιαιτερότητες των αθλημάτων με τα

         οποία ασχολούνται οι ασθενείς που αναλαμβάνει. Ο σχεδιασμός του προγράμματος αθλητικής

         φυσικοθεραπείας πρέπει να είναι σε πολλαπλά επίπεδα:

  • Επίπεδο θεραπείας
  • Επίπεδο πρόληψης
  • Επίπεδο αποφυγής επανατραυματισμού

Και φυσικά σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους γύρω από τον αθλητή να σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα από το τέλος της θεραπείας μέχρι την επανένταξη στις πλήρεις αθλητικές δραστηριότητες. Πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι η σωστή αποκατάσταση ενός αθλητή είναι πολυπαραγοντική.

3. Ποια είναι τα εφόδια που πρέπει να έχει ο αθλητικός φυσικοθεραπευτής;

  • Καταρχήν εξειδικευμένη γνώση με ειδικές σπουδές, που αυτό φυσικά σημαίνει και ειδικές μετεκπαιδεύσεις.
  • Να γνωρίζει και να μπορεί να εφαρμόζει ειδικές τεχνικές όπως: Αθλητική Μάλαξη, Taping, Cupping, Μυοπεριτονιακές Τεχνικές Απελευθέρωσης, IASTM, Τεχνικές Manual Therapy,Τεχνικές Thrust, Τεχνικές Μυϊκής Ενέργειας κλπ.
  • Να μπορεί να κάνει τη σωστή αξιολόγηση να είναι σε άμεση σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό να λαμβάνει γνώση για το σύνολο των ειδικών εξετάσεων όπως Α/α, MRI, Υπέρηχος, CT scan, κλπ.

Με όλα αυτά και τον κατάλληλο κλινικό συλλογισμό πρέπει να γίνει η φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση για να μπορέσει να δημιουργηθεί το εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας. Αναμφισβήτητα, ένα σημαντικό εφόδιο που πρέπει να αποκτά κανείς είναι η διαρκής εκπαίδευση. Όπως οι αθλητές γυμνάζονται διαρκώς, έτσι και ο αθλητικός φυσικοθεραπευτής, πρέπει διαρκώς να επιμορφώνεται και να εξελίσσεται.

4. Ποια είναι η σημασία του εξειδικευμένου εξοπλισμού στην αθλητική φυσικοθεραπεία;

Νωρίτερα μιλήσαμε για την σημασία της εξειδικευμένης γνώσης του Αθλητικού φυσικοθεραπευτή. Βάλαμε λοιπόν τον παράγοντα του θεραπευτή με τις ειδικές γνώσεις και τη συνεχή εκπαίδευση. Στην αθλητική φυσικοθεραπεία ο κατάλληλος εξοπλισμός είναι θεμελιώδους σημασίας.

Η σημασία του είναι όχι μόνο για θεραπευτικούς λόγους, αλλά και για  να μπορούμε να έχουμε διαρκώς τα κατάλληλα δεδομένα αντικειμενικής αξιολόγησης. Ισοκινητική αξιολόγηση, Εργομετρική αξιολόγηση, Πελματογραφικός έλεγχος, Ορθοσωμία, Αξιολόγηση Σπονδυλικής Στήλης, είναι μερικές από τις έννοιες που μας ενδιαφέρουν πολύ στην σύγχρονη αξιολόγηση της αθλητικής φυσικοθεραπεία.

Γι΄ αυτό και εμείς στο Metropolitan General έχουμε επενδύσει ώστε να έχουμε τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό που απαιτείται στην αθλητική φυσικοθεραπεία.

Ξεκινώντας από την πισίνα Αποκατάστασης (πολύ σημαντική για την αποθεραπεία σε πρώιμο στάδιο μετά από τραυματισμό ή χειρουργική αποκατάσταση), το Tecar, τον Κρουστικό Υπέρηχο, Ηλεκτροβελονισμό, Κρυοθεραπεία, Ειδικές Συσκευές για την Ιδιοδεκτικότητα και βεβαίως Ισοκινητικό Δυναμόμετρο που εκτός από ενδυνάμωση μας προσφέρει και αντικειμενική αξιολόγηση, Ηλεκτρονικό Πελματογράφο για αξιολόγηση στάσης και βάδισης Medimouse (συσκευή για αξιολόγηση της Σ.Σ. χωρίς ακτινοβολία), Εργοσπιρόμετρο, συσκευές μέτρησης ιδιοδεκτικότητας, Wingate (για αναερόβια ικανότητα) είναι μερικά από τα εργαλεία που έχουμε, τα οποία σε συνδυασμό με τους εξειδικευμένους αθλητικούς φυσικοθεραπευτές, μας προσφέρουν την ειδική αξιολόγηση και το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα αθλητικής φυσικοθεραπείας.