Βρογχοσκόπηση: το «οπλό» στη διάγνωση παθήσεων του πνεύμονα

Η βρογχοσκόπηση είναι μία επεμβατική πράξη που επιτρέπει στον γιατρό να δει απευθείας τους βρόχγους των πνευμόνων με την χρήση ενός βρογχοσκοπίου δηλαδή ένα ενδοσκόπιο/ έναν σωλήνα με κάμερα στην άκρη του που προωθείται από το στόμα ή τη μύτη του ασθενούς, στον λαιμό και από εκεί στην τραχεία και τελικά στους βρόγχους του πνεύμονα. Ανάλογα με την διάμετρο του ενδοσκοπίου μπορούμε να προσεγγίσουμε και λεπτούς υποτμηματικούς κλάδους αλλά σίγουρα όχι όλες τις διακλαδώσεις που είναι εκατομμύρια σε αριθμό και με πολύ μικρή διάμετρο.  Βεβαίως η πράξη γίνεται με μέθη δηλαδή ο ασθενής μας βρίσκεται σε καταστολή έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία και ανοχή του.

Πότε πρέπει κάποιος να υποβληθεί σε βρογχοσκόπηση

Η βρογχοσκόπηση μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση αλλά και στην αντιμετώπιση των περισσότερων νοσημάτων του πνεύμονα. Βρίσκει μεγαλύτερη εφαρμογή στην διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα ή μεταστατικών εντοπίσεων σε αυτόν ή στο μεσοθωράκιο. Σε βρογχοσκόπηση λοιπόν υποβάλλουμε τους ασθενείς μας με παθολογικά ευρήματα στην απεικόνιση των πνευμόνων- ύποπτα για κακοήθεια, με λεμφανοδενοπάθεια μεσοθωρακίου ή των πυλών, με δύσκολες μη ανταποκρινόμενες στα αντιβιοτικά λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες αγνώστου προελεύσεως, αιμόπτυση ακόμα και αυτούς με έναν επίμονο παροξυσμικό και αγνώστου αιτιολογίας βήχα. Επιπρόσθετα βρογχοσκόπηση για θεραπευτικούς σκοπούς μπορεί να γίνει για την διάνοιξη αποφραγμένων αεραγωγών αλλά ακόμη και για το σοβαρό άσθμα που δεν ανταποκρίνεται στα φάρμακα ( με την μέθοδο της θερμοπλαστικής) και για την σοβαρή συμπτωματική χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια εμφυσηματικού τύπου για τοποθέτηση βαλβίδων εμφυσήματος ή ελασμάτων. Τέλος σε αδιάγνωστες φλεγμονές του υπεζοκότα, δηλαδή του χιτώνα που περιβάλλει τον πνεύμονα οι εξετάσεις από βρογχοσκοπικό υλικό μπορεί να βοηθήσουν στην διάγνωση.

Είναι ασφαλής;

Η βρογχοσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική πράξη εκτός από τις περιπτώσεις όπου μέσω αυτής

κάνουμε περίπλοκες επεμβάσεις όπως τη διάνοιξη μίας κεντρικής στένωσης αεραγωγού, όπου με μεθόδους κατάλυσης ή μη αφαιρούμε όγκους που κλείνουν τους αεραγωγούς ή την τοποθέτηση stent. Δεν συγκαταλέγεται στις εξετάσεις ρουτίνας για προληπτικούς λόγους όπως η κολονοσκόπηση και έχει σαφείς ενδείξεις. Παρόλα αυτά όταν ο γιατρός σας σας παραπέμψει για βρογχοσκόπηση πρέπει να γνωρίζετε ότι πρόκειται για μία πολύ ασφαλή επεμβατική πράξη που γίνεται σε εξωτερική βάση με ενσυνείδητη καταστολή. Το ποσοστό επιπλοκών είναι πολύ χαμηλό και απευθύνεται κυρίως σε ασθενείς με συνοσηρότητες, σε επιβαρυμένη κλινική κατάσταση ή με διαταραχές πηκτικότητας του αίματος. 

Βρογχοσκόπηση στον καρκίνο του πνεύμονα

Με την συμβατική βρογχοσκόπηση μπορούμε να πάρουμε βιοψίες από τις ενδοβρογχικές βλάβες, δηλαδή καρκίνους που θα βρούμε μπροστά μας κατά την διάρκεια της πράξης. Συνήθως όμως οι βλάβες είναι περιφερικότερα σε βρόγχους όπου δεν φτάνουν τα συνήθη βρογχοσκόπια οπότε χρησιμοποιούμε πιο εξειδικευμένα μέσα όπως το περιφερικό υπερηχογράφημα, η ακτινοσκόπηση ή ακόμη και τα νεότερα συστήματα ηλεκτρομαγνητικής καθοδήγησης ξεχωριστά ή σε συνδυασμό για να πάρουμε διαγνωστικά δείγματα.

Η επεμβατική όμως πνευμονολογία επαναπροσδιόρισε την θέση της στην διαχείριση των ασθενών με καρκίνο πνεύμονα με την κυκλοφορία του κεντρικού ενδοβρογχικού υπερηχογραφήματος CP-EBUS που εξασφαλίζει και διάγνωση αλλά και σταδιοποίηση της νόσου κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τον καθορισμό της κατάλληλης θεραπείας. Πρόκειται για ένα βρογχοσκόπιο που στην άκρη του υπάρχει εκτός από κάμερα και μία κεφαλή υπερήχου με τη βοήθειά μπορούμε να δούμε την περιοχή από τους βρόγχους και ανάμεσά στους πνεύμονες όπου υπάρχουν οι λεμφαδένες αλλά και άλλα ζωτικά όργανα όπως είναι η καρδιά και μεγάλα αγγεία του θώρακα. Το CP-EBUS εξασφαλίζει ασφάλεια και υψηλά ποσοστά διαγνωστικής ακρίβειας, βέβαια δεν χρησιμοποιείται μόνο για στις κακοήθειες, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν διευρυμένοι μεσοθωρακικοί ή πυλαίοι λεμφαδένες.

Το Metropolitan General διαθέτει σύγχρονο Bρογχοσκοπικό Eργαστήριο, με ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διενέργεια πράξεων επεμβατικής πνευμονολογίας.