Ονοματοδοσία αίθουσας ενδοσκοπικού «Χρήστος  Φερέτης»

Η Διοίκηση του Metropolitan General, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του ιατρού Χρήστου Φερέτη που έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2021, προχώρησε στην ονοματοδοσία  της ακτινοσκοπικής αίθουσας του ενδοσκοπικού εργαστήριου σε αίθουσα «Χρήστος Φερέτης».

Η εκδήλωση ονοματοδοσίας πραγματοποιήθηκε με την παρουσία διοικητικών στελεχών και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου ως ελάχιστος φόρος τιμής για τη μακροχρόνια συμβολή του τόσο στο έργο του θεραπευτηρίου όσο και στην ιατρική επιστήμη γενικότερα. Ο Χρήστος Φερέτης διετέλεσε Διευθυντής της Α΄ Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Κλινικής του Metropolitan General και υπήρξε από τους πρωτοπόρους που εφάρμοσαν τη Λαπαροσκοπική-Ενδοσκοπική Χειρουργική στη χώρα μας.