Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Metropolitan General παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα στον ασθενή, αναπτύσσοντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και υποστήριξης, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.

Στόχοι της είναι :

  • η αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, επικεντρώνοντας στις ανάγκες και στην ικανοποίηση των ασθενών
  • η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους εργαζόμενους
  • η διοργάνωση και ο συντονισμός προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού

Στελέχωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αποτελείται από:

  • τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
  • δύο Υποδιευθύντριες
  • τους Προϊστάμενους 24ωρου επίβλεψης
  • τους Προϊστάμενους Νοσηλευτικών Τμημάτων

Η  Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στελεχώνει τα τμήματα ευθύνης της με έμπειρο και αφοσιωμένο προσωπικό έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημιουργική συνεργασία και συμμετοχή  των νοσηλευτών στο πολυσύνθετο και δύσκολο ανθρώπινο έργο που επιτελείται κατά τη φροντίδα των ασθενών.