Το Metropolitan General αποτελεί ένα πρωτοπόρο θεραπευτήριο που δεν θεωρεί την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας πολυτέλεια, αλλά βασική υποχρέωση προς τους ασθενείς. Ακολουθώντας το όραμά του, εξελίσσει συνεχώς τις υπηρεσίες του, συνεργάζεται με υψηλής εξειδίκευσης ιατρούς και διαθέτει υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, φιλοδοξώντας να εξασφαλίζει καλύτερη υγεία και καλύτερη ζωή.

Δ. Σπυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος HHG

Ο ρόλος του πολίτη στον τομέα της υγείας, είτε ως καταναλωτή υπηρεσιών υγείας είτε ως ασθενούς, αλλάζει ραγδαία. Ο πολίτης δεν είναι πλέον ένας παθητικός αποδέκτης ιατρικών αποφάσεων, αλλά ένας καλά ενημερωμένος εταίρος στη θεραπευτική διαδικασία. Η ιατρική επιστήμη του προσφέρει πληθώρα διαγνωστικών επιλογών υψηλής τεχνολογίας, πρωτοποριακές θεραπευτικές μεθόδους και δεδομένα που απαιτούν τη λήψη δύσκολων αποφάσεων. Αυτές οι αποφάσεις  επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής του και τον ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό του ιστό.

Ως επαγγελματίες του χώρου της υγείας, καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτές τις αποφάσεις με σύνεση, σοβαρότητα και ευθύνη. H θετική σας ανταπόκριση μας ωθεί στη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών μας.