Η ικανοποίηση των ασθενών και των οικείων τους, αποτελεί βασική προτεραιότητα για εμάς και ένα σημαντικό κίνητρο για να βελτιώνουμε καθημερινά τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Για το λόγο αυτό έχουμε θεσπίσει συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης των παρατηρήσεων/παραπόνων σας.

Η διαδικασία προβλέπει τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου με τις παρατηρήσεις σας και την προώθησή τους στη Διοίκηση του Metropolitan General, μέσω του Τμήματος Ποιότητας.

Τα έντυπα βρίσκονται σε ειδικό κουτί στο μέσο του διαδρόμου κάθε νοσηλευτικού ορόφου αλλά και σε κεντρικά σημεία της Κλινικής.

Η υποβολή παρατηρήσεως / προτάσεως, σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσει την ποιότητα της φροντίδας που θα λάβετε κατά τη διάρκεια της παραμονής σας ή σε επόμενη εισαγωγή σας στην Κλινική.

Γραπτή διαμαρτυρία, παράπονο ή παρατήρηση μπορεί ακόμη να υποβληθεί ταχυδρομικά προς τη Διοίκηση ή το Τμήμα Ποιότητας ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του Τμήματος Ποιότητας qualitygeneral@metropolitan-hospital.gr.