Το Metropolitan General είναι μέλος του Hellenic HealthCare Group, του μεγαλύτερου Ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Αποτελεί ένα υπερσύγχρονο νοσηλευτικό ίδρυμα που έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα και υπεύθυνα οποιοδήποτε περιστατικό σε επίπεδο διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας.

Συνεργάζεται με έμπειρους και διεθνώς αναγνωρισμένους ιατρούς ενώ στελεχώνεται από υψηλής επιστημονικής κατάρτισης νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό με ενδιαφέρον για την υγεία σας.

Στο Metropolitan General εφαρμόζονται με ασφάλεια όλες οι νεότερες και πρωτοποριακές μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας, γεγονός που το καθιστά κέντρο αναφοράς στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Κλινική έχει πιστοποιηθεί για το σύνολο των υπηρεσιών του σύμφωνα με το διεθνές, αναβαθμισμένο πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 και τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Ιατρικού Τουρισμού Temos International, ενώ οι υπηρεσίες του Παθολογοανατομικού του Εργαστήριου έχουν διαπιστευθεί με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012. Αποτέλεσμα της πολιτικής ποιότητας διεθνών προδιαγραφών που ακολουθεί είναι οι συνεχόμενες διακρίσεις του από το Diplomatic Council ως "Preferred Partner Hospital" ("Best Hospitals Worldwide").

Το Metropolitan General διαθέτει:

  • 226 κλίνες σε χώρους υψηλής ξενοδοχειακής υποδοµής
  • Μια από τις πιο σύγχρονες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), δυναμικότητας 10 κλινών, για την αντιμετώπιση των περιστατικών σε υψηλές συνθήκες ασφαλείας
  • 13 πλήρως εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες και αίθουσα σηπτικού χειρουργείου
  • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών που λειτουργεί ΟΛΟ το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο
  • Εξωτερικά Ιατρεία όλων των ειδικοτήτων
  • Εξειδικευμένα Τμήματα και Ειδικές Μονάδες για πιο αποτελεσματική φροντίδα
  • Διαγνωστικά και Απεικονιστικά Εργαστήρια, όπου πραγματοποιούνται όλες οι σύγχρονες και οι πιο εξειδικευμένες εξετάσεις
  • Σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

Hellenic Healthcare Group (ΗΗG)

Ο Όμιλος HHG, ο μεγαλύτερος όμιλος υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, διαθέτει 9 κορυφαία θεραπευτήρια: ΥγείαMetropolitan HospitalΜητέραMetropolitan General, ΛητώCreta InterClinic στην Κρήτη, City Hospital στην Καλαμάτα, Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και Αρεταίειο στην Κύπρο. Επίσης, διαθέτει τα προηγμένα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot, το Homecare κατ' οίκον υπηρεσίες υγείας, τα διαγνωστικά κέντρα Πlaton Δiagnosis, το Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής A-Lab, τη Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Υγεία IVF Μονάδα Εμβρυογένεσις την Y-Logimed και τη GMP με αντικείμενο την εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την εταιρία Business Care με υπηρεσίες εργασιακής ασφάλειας και υγείας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Heal Academy για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα σε θέματα ιατρικής, νοσηλευτικής και όλων των επιστημών υγείας.