Η Διοίκηση του Metropolitan General αναγνωρίζοντας ότι η σωστή ιατρική διάγνωση, περίθαλψη και θεραπεία των ασθενών δεν επιτυγχάνεται βάζοντας μόνο σε εφαρμογή τις επιστημονικές γνώσεις, αλλά αναπτύσσοντας παράλληλα σχέσεις φροντίδας με τους ασθενείς, δεσμεύεται για τη συνεχή προσπάθεια από μέρους της, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τόσο των ασθενών, όσο και του συνόλου των αποδεκτών των υπηρεσιών των ασθενών και λοιπών πελατών και ενδιαφερομένων μερών της Κλινικής, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών της γενικότερης ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό και της γενικότερης προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης της Κλινικής, μελετήθηκε, εγκαταστάθηκε και εφαρμόζεται Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της Κλινικής ανασκοπείται και τροποποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό το φως των τεχνολογικών και ιατρικών/επιστημονικών εξελίξεων και των τυχόν νέων αποτελεσμάτων του Περιβαλλοντικού Ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό όσον αφορά την επίτευξη των σκοπών του που αφορούν την Περιβαλλοντική Διαχείριση, το Metropolitan General δεσμεύεται ειδικότερα στα εξής:

λαμβάνει υπόψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, με την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση των πόρων, ενέργειας, νερού, μειωμένων αέριων εκπομπών για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία συμπεριλαμβανομένου και του νομικού πλαισίου που αφορά τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παροχής φροντίδας υγείας
αναγνωρίζει όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές (περιβαλλοντικά θέματα), που προκύπτουν από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και ελέγχει τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον καθιερώνει, τεκμηριώνει και αναθεωρεί τους περιβαλλοντικούς αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους του, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές, τεχνολογικές και ιατρικές / επιστημονικές εξελίξεις, οικονομικές και λειτουργικές απαιτήσεις διαχειρίζεται τα απόβλητα (στερεά και υγρά, επικίνδυνα ή μη) και τις εκπομπές του (αέριες, θόρυβος, ακτινοβολία) σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές άδειες και την ισχύουσα νομοθεσία και με προμηθευτές στους οποίους η Κλινική έχει κοινοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας εκπαιδεύει συνεχώς όλο το προσωπικό του οποίου η εργασία επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Σύστημα

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στις αντίστοιχες αρμοδιότητές του
αποβλέπει στην δημιουργία και διατήρηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία και να παρέχει περιβαλλοντική πληροφόρηση στο ευρύ κοινό
επιθεωρεί σε τακτική βάση το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Για τη στήριξη και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το Metropolitan General δεσμεύεται ότι οι στόχοι ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και η παρούσα Περιβαλλοντική Πολιτική είναι συμβατοί με το πλαίσιο λειτουργίας και το στρατηγικό σχεδιασμό του, καθώς και για την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο ενθαρρύνεται να:

συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία των Τμημάτων (ιατρικών, νοσηλευτικών, υποστηρικτικών) κάνοντας χρήση της εν γένει ιατρικής/νοσηλευτικής/επιστημονικής κατάρτισής του και εκπαίδευσης που του δίνεται από την Κλινική συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
συμβάλλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του και την πρόληψη της ρύπανσης, ενώ του παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι και η κατάλληλη υποδομή

Η παρούσα Περιβαλλοντική Πολιτική διατηρείται ενήμερη, γνωστοποιείται στο προσωπικό και είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Με ευαισθησία και αίσθηµα ευθύνης, το Metropolitan General φροντίζει για να την ανακύκλωση όλων των υλικών και συµµετέχει σε προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως τα προγράµµατα ΑΦΗΣ και ΣΥ∆ΕΣΥΣ.

Η χρήση του περιβαλλοντικά φιλικότερου φυσικού αερίου προάγει ακόµα περισσότερο τις περιβαλλοντικές δράσεις του, ο οποίος διερευνά συνεχώς για την ανάληψη προληπτικών πρωτοβουλιών, µε στόχο την πιο παραγωγική χρήση των πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία της Κλινικής, ενώ ταυτόχρονα ευαισθητοποιεί το προσωπικό του σε θέµατα περιβάλλοντος.