Η κοινωνική µέριµνα του Metropolitan General ξεκινάει πρώτα από το προσωπικό του, στο οποίο προσφέρει, µεταξύ άλλων, σηµαντικές παροχές σε ιατρικές υπηρεσίες της Κλινικής τόσο για τους ίδιους όσο και τις οικογένειές τους.

Με την υποστήριξη του προσωπικού του, με το οποίο μοιράζεται τις ίδιες αξίες της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, πραγματοποιεί διάφορες εθελοντικές κοινωνικές δράσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το Metropolitan General, έχοντας πάντα το βλέµµα στραµµένο στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, παρέχει σηµαντικές εκπτώσεις και προνόµια σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες. Μερικές από τις παροχές προς τις οµάδες αυτές είναι: εκπτώσεις σε χειρουργικές επεµβάσεις, εξετάσεις και νοσηλεία καθώς και δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, και θέλοντας να συμβάλλει στην προσπάθεια της ελληνικής οικογένειας να ανταπεξέλθει στην οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών, προχώρησε και σε αναπροσαρμογή της τιμολογιακής του πολιτικής. Η µείωση των τιµών έγινε προκειμένου να καταστήσει ακόμα πιο προσιτές τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, διατηρώντας αναλλοίωτη την υψηλή ποιότητά τους. Ειδικά, στα Εξωτερικά Ιατρεία οι ιατρικές επισκέψεις και οι εξετάσεις προσφέρονται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Επιπλέον, το Metropolitan General, στέκεται αρωγός σε ιδρύματα/σωματεία, αθλητικούς συλλόγους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στους όμορους Δήμους. Η διάθεση οικονοµικής στήριξης, παροχής προνομίων υγείας, ιατροφαρµακευτικού ή άλλου εξοπλισµού, ιατρονοσηλευτικής κάλυψης εκδηλώσεων, καθώς και η διεξαγωγή προγραμμάτων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, αποτελούν µερικές από τις ενέργειες που πραγµατοποιεί η Κλινική κάθε χρόνο.