Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Νοσηλευτικής
  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Επιθυμητή εμπειρία σε ανάλογη θέση
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενες βάρδιες

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input