Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Βοηθού Νοσηλευτή
  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση
  • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input