Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Βοηθού Νοσηλευτή με πιστοποίηση
  • Επιθυμητή εμπειρία σε ανάλογη θέση
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενες βάρδιες

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input