ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

  • Τήρηση των γενικών μέτρων προστασίας (χρήση αλκοολούχου διαλύματος / εξαερισμός χώρων κ.λπ.) και τήρηση του μέτρου της προστατευτικής μάσκας εντός των χώρων νοσηλείας και σε κάθε επαφή με ασθενή της Κλινικής. Συνιστάται επίσης η χρήση μάσκας στο χώρο του ακτινολογικού τμήματος από τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες.
  • Λειτουργία της Μονάδος Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτως της νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19. Σε κάθε μεταφορά ασθενούς στη ΜΕΘ έλεγχος για COVID-19 με PCR.
  • Ασθενείς που προσέρχονται στη Κλινική για εξέταση είτε με τακτικό ραντεβού είτε εκτάκτως (για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών) δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19.
  • Έλεγχος με ταχύ αντιγονικό (rapid) test σε όλους τους ασθενείς που εισάγονται στην κλινική. Επί παρουσίας συμπτωμάτων αναπνευστικού και σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από τον θεράποντα ιατρό, λόγω πιθανής COVID-19 (εμπύρετο, επαφή με πάσχοντα κ.λπ.), μπορεί να γίνεται επιβεβαιωτικός έλεγχος με PCR. Σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε βρογχοσκόπηση ή προγραμματισμένες εισαγωγές για χειρουργείο ή κάποια επεμβατική πράξη που χρήζει διασωλήνωσης συνιστάται έλεγχος με μοριακό test PCR <48 ωρών.
  • Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς πέραν του αρχικού τους ελέγχου υποβάλλονται σε έλεγχο για COVID-19 μόνο επί εμφάνισης συμπτωμάτων ή επαφής με θετικό κρούσμα, πχ συνοδός.
  • Όλοι οι εξωτερικοί ασθενείς (Αιματολογικοί, ογκολογικοί κλπ) που εισάγονται για θεραπεία στο ODC υποβάλλονται σε ταχύ αντιγονικό test 24 ωρών.
  • Επιτρέπεται η παρουσία ενός (1) συνοδού ή επισκέπτη (βραχείας παρουσίας) ανά ασθενή. Οι συνοδοί ασθενών ή νοσηλευόμενων ασθενών, όπως και οι αποκλειστικοί/κές νοσηλευτές/τριες εφαρμόζουν τους κανόνες της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ). Έλεγχος με rapid test σε όλους τους συνοδούς νοσηλευομένων ασθενών και αποκλειστικούς/κές νοσηλευτές/τριες ανά εβδομάδα.
  • Διατηρείται ένας μικρός αριθμός κλινών απομόνωσης στην Κλινική 2Β όπου νοσηλεύονται ασθενείς με θετικό τεστ COVID-19.