ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Προσωρινά δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 2018 - 2019