Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Κάθε σύγχρονη Γενική Κλινική οφείλει να διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο και άρτια εξοπλισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), το οποίο να λειτουργεί όλο το 24ωρο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να χρειάζεται ραντεβού για την εξέταση.

Σκοπός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

Σκοπός της λειτουργίας ενός σύγχρονου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών είναι η παροχή φροντίδας υψηλού επιπέδου, μέσω ορθής διαγνωστικής και θεραπευτικής επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, η άμεση κλινική διαχείριση των περιστατικών και η συνεχής επανεκτίμησή τους. Η λειτουργία του περιλαμβάνει πρωτίστως την υποδοχή, τη σωστή εκτίμηση και στη συνέχεια τη γρήγορη σταθεροποίηση και την αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών που προσέρχονται στο τμήμα και οι οποίοι είναι δυνατόν να παρουσιάζουν μία μεγάλη ποικιλία επειγουσών καταστάσεων.

Επείγοντα περιστατικά και υποδομές

Λόγω του ότι το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει επείγοντα περιστατικά υγείας, που από τη φύση τους είναι απρογραμμάτιστα και μη προβλέψιμα, θα πρέπει να συνδυάζει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, το σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ένα αξιόπιστο και λειτουργικό μηχανογραφικό σύστημα, καθώς και το εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η παροχή άμεσης και ποιοτικής επείγουσας φροντίδας.

Η κατάλληλη εκπαίδευση και οι απαραίτητες δεξιότητες αποτελούν δύο βασικές παραμέτρους για τη στελέχωση του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ενώ επιβάλλεται η συνεχιζόμενη εκπαίδευση για παροχή υψηλού επιπέδου άμεσης φροντίδας.

Το τμήμα ιδανικά θα πρέπει να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο και να διαθέτει ξεχωριστή είσοδο με εύκολη πρόσβαση, που να επιτρέπει την ανεμπόδιστη διακομιδή των ασθενών με ασθενοφόρο-κινητή μονάδα ή με αυτοκίνητο.

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Eνα ειδικά σχεδιασμένο και άρτια οργανωμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο λειτουργεί επί 24ωρης βάσης βάσει των διεθνών προδιαγραφών. Η υψηλή ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης φροντίδας τεκμηριώνεται από τις διεθνείς πιστοποιήσεις ποιότητας κατά ΙSO 9001:2015 και ΤEMOS.