Νέα εποχή στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις «Bypass» στην Ελλάδα

Mini-Bypass με μικρές τομές και Fast-Track ανάρρωση με 4 ημέρες νοσηλεία, η καινοτομία που αλλάζει τα δεδομένα.

Τώρα οι επεμβάσεις Bypass μπορεί να γίνουν με μια και μόνο τομή λίγων εκατοστών: Με τη μέθοδο του Mini-Bypass καταργούνται οι μεγάλες τομές στα άνω και κάτω άκρα που γίνονταν για την παρασκευή των αρτηριακών και φλεβικών μοσχευμάτων, αντίστοιχα. Οι μεγάλες τομές ταλαιπωρούσαν τους ασθενείς μετεγχειρητικά, αλλά και τους δυσαρεστούσαν αισθητικά.

Η επέμβαση Bypass (Αορτοστεφανιαία παράκαμψη), η πιο συχνή καρδιοχειρουργική επέμβαση στους ενήλικες, αποτελεί τη χειρουργική θεραπεία της Στεφανιαίας Νόσου, της ασθένειας δηλαδή που εκδηλώνεται όταν τα αγγεία που αιματώνουν την καρδιά (Στεφανιαία αγγεία) αποφράσσονται σ’ ένα σημαντικό ποσοστό. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι είτε οξύ, όπως το γνωστό «Έμφραγμα του Μυοκαρδίου», ή να εξελίσσεται σταδιακά, προκαλώντας πόνο στο στήθος ή/και δύσπνοια και να έχει σοβαρές ή/και θανατηφόρες επιπλοκές.

Η θεραπεία της νόσου πρέπει να είναι άμεση μόλις διαγνωστεί, είτε με κάποια επέμβαση, είτε έστω με φαρμακευτική αγωγή, όταν η επέμβαση δεν είναι εφικτή.

Η επέμβαση Bypass αποτελεί την πιο ριζική και αποτελεσματική θεραπεία σε βάθος χρόνου, ιδίως σε νεότερους και μέσης ηλικίας ασθενείς, με πολλαπλές ή πολύ κεντρικές βλάβες στα στεφανιαία αγγεία, όπως και σε όσους πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.

Τα τελευταία έτη είναι πιο προσφιλής η επέμβαση της αγγειοπλαστικής, με την οποία γίνεται διάνοιξη του αγγείου με μπαλονάκι και τοποθέτηση stent (ενδονάρθηκα) εσωτερικά. Αυτό γίνεται κυρίως διότι οι περισσότεροι ασθενείς φοβούνται τη χειρουργική επέμβαση και προτιμούν την ευκολότερη λύση. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι κάνουν πάντα την καλύτερη επιλογή.

Τώρα το Μini-Bypass έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα. Αρχικά, διότι διενεργείται μόνο με μια μικρή τομή λίγων εκατοστών στο κέντρο του θώρακα. Οι άλλες τομές στο πόδι και το χέρι που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των μοσχευμάτων καταργούνται. Τα μοσχεύματα παρασκευάζονται ενδοσκοπικά-χωρίς τομές-με τη μέθοδο EVH: Endoscopic vein harvesting και ERH: Εndoscopic Radial Harvesting, χρησιμοποιώντας κάμερα και ειδικά εργαλεία, όπως ακριβώς γίνονται οι θωρακοσκοπικές και οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.

Η επέμβαση του Μini-bypass εσωτερικά στην καρδιά δε διαφέρει από την κλασσική: σχηματίζεται ένα νέο δίκτυο αιμάτωσης της καρδιάς που παρακάμπτει τα στενωμένα-αποφραγμένα στεφανιαία αγγεία με τα αγγεία που ελήφθησαν ως μοσχεύματα. Το νέο δίκτυο αιμάτωσης που δημιουργείται με τα μοσχεύματα είναι ένα υγιές-χωρίς παθολογικές στενώσεις-δίκτυο αγγείων με μεγάλο χρόνο ζωής, αντίστοιχο με το προσδόκιμο χρόνο ζωής του ασθενούς. Για αυτό αποτελεί πάντα θεραπεία εκλογής σε νέους ασθενείς.

Με το πρωτόκολλο, δε, ταχείας ανάρρωσης Fast-Track που εφαρμόζουμε στους ασθενείς που υποβάλλονται σε mini-bypass, ο συνολικός χρόνος νοσηλείας διαρκεί μόνο 4 ημέρες.

Η επέμβαση Μini-Bypass σε συνδυασμό με το πρωτόκολλο ταχείας ανάρρωσής Fast-Τrack είναι η καλύτερη χειρουργική θεραπεία και η θεραπεία εκλογής για νεαρούς και μέσης ηλικίας ενήλικες με πρώιμη Στεφανιαία Νόσο, διότι φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου, το μικρότερο χρόνο νοσηλείας, τη μικρότερη τομή και κίνδυνο επιπλοκών κάτω του 1%.