Εξάρθρημα ώμου: πώς αντιμετωπίζεται η πολύ συχνή αυτή κάκωση στους αθλητές

Ο ώμος είναι μια άρθρωση, η οποία κινείται σε όλα τα επίπεδα και οφείλει το μεγάλο εύρος κίνησης στην ιδιαίτερή ανατομία που έχει. Είναι μια αβαθής άρθρωση, που αποτελείται από την κεφαλή του βραχιονίου και την ωμογλήνη της ωμοπλάτης, της οποίας η σταθερότητα εξαρτάται κυρίως από τη σωστή, δυναμική λειτουργία των τενόντων και την ακεραιότητα του επιχειλίου χόνδρου.

Ο επιχείλιος χόνδρος βοηθάει στην επικέντρωση και τη σταθερότητα της κεφαλής του βραχιονίου. Όταν αυτός σπάσει, όπως μπορεί να συμβεί σε κάποια πτώση ή κατά τη διάρκεια του αθλητισμού τότε ο ώμος γίνεται ασταθής και εξαρθρώνεται, δηλαδή βγαίνει από τη θέση του.

Ο ασθενής που τραυματίζεται στον ώμο του θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί από κάποιον ορθοπεδικό, που θα του κάνει αρχικά μια κλειστή ανάταξη. Θα επανατοποθετήσει δηλαδή την κεφαλή στη σωστή θέση της, έχοντας κάνει μια απλή ακτινογραφία πριν, η οποία θα αποκλείσει κάποιο πιθανό κάταγμα κ.α. Στη συνέχεια ο εξειδικευμένος ορθοπεδικός θα ζητήσει συνήθως μια μαγνητική τομογραφία και κάποιες φορές και μια αξονική τομογραφία. Η σωστή μελέτη της μαγνητικής τομογραφίας και η πλήρης κλινική εξέταση θα οδηγήσουν τον ορθοπεδικό, ώστε να αποφασίσει για τη σωστή αντιμετώπιση ενός εξαρθρήματος ώμου. Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική.

Υπάρχει ένας αλγόριθμος (ISI Score), που οδηγεί τη σκέψη ενός εξειδικευμένου ορθοπεδικού στο αν θα προτείνει συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση. Οι παράγοντες που συνεκτιμά ο ορθοπεδικός είναι:

  • η ηλικία του ασθενή,
  • η αθλητική δραστηριότητα,
  • αν ασχολείται με άθλημα επαφής,
  • αν έχει χαλαρούς συνδέσμους στον ώμο και
  • αν έχει εμφανή Hill-Sachs ή/και Bankart στην απλή face ακτινογραφία.

Η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει φυσικοθεραπεία, επαναπόκτηση όλου του εύρους κίνησης, ειδικές ασκήσεις σταθεροποίησης της ωμοπλάτης και ενδυνάμωση όλων των μυών που περιβάλλουν τον ώμο (στροφικό πέταλο). Η ασφαλής επιστροφή στον αθλητισμό μετά από συντηρητική αντιμετώπιση υπολογίζεται περίπου στο ένα έτος. Η χειρουργική θεραπεία, η οποία γίνεται σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών αρθροσκοπικά, περιλαμβάνει αποκατάσταση των βλαβών και ανατομική συρραφή και επανακαθήλωση του επιχειλίου χόνδρου στη θέση του. Η αποκατάσταση μετά από αρθροσκόπηση ώμου είναι πολύ σύντομη και η επιστροφή στον αθλητισμό –μετά το απαραίτητο πρόγραμμα φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης- ασφαλής μετά από περίπου 3-6 μήνες.