Στο πλαίσιο αποτροπής της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, ο Όμιλος Ηellenic Healthcare Group έχει λάβει μια σειρά από μέτρα προφύλαξης για την προστασία των ασθενών αλλά και του προσωπικού.

  • Αναφορικά με τη χρήση μάσκας, αυτή είναι υποχρεωτική σε όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου ΗΗG (Metropolitan Ηospital, Metropolitan General, Υγεία, Μητέρα, Λητώ και Creta InterClinic) για ασθενείς, συνοδούς ασθενών, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ σε κάποια από αυτά γίνεται και θερμομέτρηση κατά την είσοδο.
  • Για παθολογικούς ασθενείς με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού πραγματοποιείται τεστ για Covid-19 και μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος νοσηλευονται στον ειδικό χώρο για ύποπτα περιστατικά με όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Εάν το τεστ είναι αρνητικό μεταφέρονται σε άλλο χώρο νοσηλείας, εάν είναι θετικό ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές.
  • Για παθολογικούς ασθενείς για πιθανή εισαγωγή με άλλα συμπτώματα λαμβάνεται αναλυτικό ιστορικό και αξιολογείται αν θα πρέπει να γίνει λήψη δείγματος για κορωνοϊό.
  • Για ασθενείς που προσέρχονται για χειρουργείο ή επεμβατικές πράξεις συμπληρώνεται το ιστορικό και η λήψη δείγματος για κορωνοϊό πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου.
  • Για ογκολογικούς ασθενείς λαμβάνεται ιστορικό από όσους προσέρχονται για την πρώτη θεραπεία καθώς και μοριακός έλεγχος για Covid-19. Στις  επανεισαγωγές  των  ασθενών  για  χημειοθεραπεία  λαμβάνεται μόνο ιστορικό.
  • Για ενδοσκοπήσεις λαμβάνεται ιστορικό και αξιολογείται αν πρέπει να ληφθεί δείγμα. Αν ληφθεί δείγμα η ιατρική πράξη αναβάλλεται μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα.
  • Ασθενείς που προσέρχονται από άλλες υγειονομικές δομές θα πρέπει να έχουν μαζί τους αρνητικό αποτέλεσμα για κορωνοϊό.
  • Επίσης, τηρούνται αυστηρά τα ωράρια επισκεπτηρίου και επιτρέπεται μόνο ένας επισκέπτης ανά ασθενή ενώ στους χώρους νοσηλείας ύποπτων περιστατικών δεν επιτρέπεται επισκεπτήριο.
  • Τέλος, τα ασθενοφόρα όλων των θεραπευτηρίων του Ομίλου απολυμαίνονται σχολαστικά.

Το Νοσηλευτήριο προσαρμόζει την πολιτική ελέγχου των Λοιμώξεων στις εκάστοτε οδηγίες του ΕΟΔΥ και των Διεθνών φορέων (WHO, American CDC, European CDC).