Διαβητολογικός έλεγχος σε ειδική τιμή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη

To Metropolitan General, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη στις 14 Νοεμβρίου, προσφέρει στο Διαβητολογικό του Κέντρο:

  • Δωρεάν αιματολογικό και ουρολογικό έλεγχο που περιλαμβάνει: ουρία, κρεατινίνη, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, μικρολευκωματίνη ούρων, χοληστερόλη, HDL, LDL και τριγλυκερίδια.
    Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια του δωρεάν ελέγχου είναι η παράλληλη χρήση κρατικού ασφαλιστικού φορέα*. Το κόστος της συνταγογράφησης παρέχεται στους ενδιαφερομένους στην προνομιακή τιμή των 5€.
    * Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κρατικός ασφαλιστικός φορέας , ο παραπάνω αιματολογικός και ουρολογικός έλεγχος θα χρεώνεται στην προνομιακή τιμή των 15€.
  • Δωρεάν διαβητολογική εξέταση ή δωρεάν εξέταση για διαβητικό πόδι που θα περιλαμβάνει εκτίμηση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω εξετάσεων καθώς και διατροφικές οδηγίες από τους εξειδικευμένους Παθολόγους - Διαβητολόγους - Ποδολόγους του Διαβητολογικού Κέντρου της Κλινικής.

H προσφορά ισχύει από την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 6502662 (Δευτ.- Παρ.: 08.00-20.00)