Επιθεώρηση του Surgical Review Corporation για το Κέντρο Αριστείας Χειρουργικής Aποκατάστασης Κήλης- Center of excellence in hernia surgery

Στις 11 Οκτωβρίου 2022 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιτόπια επιθεώρηση του Κέντρου Αριστείας Χειρουργικής Αποκατάστασης Κήλης (Center of Excellence in Hernia Surgery ) του Metropolitan General από το διεθνή φορέα χειρουργικών πιστοποιήσεων Surgical Review Corporation (SRC).

Ο SRC μέσω του διεθνούς εμπειρίας επιθεωρητή του που επισκέφθηκε την Κλινική, πιστοποίησε την υψηλή ποιότητα και ασφάλεια σε όλα τα στάδια της χειρουργικής αντι-μετώπισης του ασθενούς: από την αρχική συμβουλευτική, τη διάγνωση, τη χειρουργική επέμβαση, τη νοσηλεία και την μετεγχειρητική πορεία, καθώς και την παρακολούθηση (follow up) του ασθενούς.

Τη διαδικασία της επιθεώρησης υποστήριξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της οι πιστοποιημένοι ως Master Surgeon of Excellence χειρουργοί κηλών του κοιλιακού τοιχώματος Δρ. Φώτης Αρχοντοβασίλης Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας και ο κ. Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος Συνδιευθυντής.

Ο έλεγχος περιλάμβανε επίσκεψη στις χειρουργικές αίθουσες, την ανάνηψη, τους νοσηλευτικούς ορόφους και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με το ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό της Κλινικής και αξιολογήθηκαν η εμπειρία και κατάρτιση των χειρουργών, η άριστη εκπαίδευση του προσωπικού, το υψηλό ποσοστό επιτυχίας και ασφάλειας των επεμβάσεων κήλης, οι υποδομές, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και τα αυστηρά πρωτόκολλά που εφαρμόζονται από το Κέντρο.

Η ανωτέρω διάκριση επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Metropolitan General και των ιατρών του στη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που παρέχει.

Center of excellence group