Αναβάθμιση εξοπλισμού για το Metropolitan General με την εγκατάσταση νέου αξονικού τομογράφου τελευταίας τεχνολογίας

To νέο υπερσύγχρονο Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών, Somatom go.Top της Siemens Healthineers αποτελεί τη νέα προσθήκη στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στο Εργαστήριο Αξονικής Τομογραφίας του Metropolitan General.

Eπιπλέον, ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες χαμηλής δόσης (Tin Filter, Stellar Detector, SAFIRE) με δυνατότητα πραγματοποίησης καρδιολογικών εξετάσεων, ανάλυση καρδιακής λειτουργίας, απεικόνιση καρδιακών αγγείων κ.λπ. Bασικό πλεονέκτημα των τομογράφων 128 τομών είναι η ιδιαίτερης λεπτομέρειας και υψηλής διαγνωστικής αξίας στεφανιογραφία.

Ο Αξονικός Τομογράφος Somatom go.Top συνοδεύεται από tablet για τον σχεδιασμό της εξέτασης, ενσωματωμένη κάμερα παρακολούθησης της θέσης του ασθενή, σύστημα ενδοεπικοινωνίας, ανεξάρτητο σταθμό επεξεργασίας και διάγνωσης εικόνων με δυνατότητες επεξεργασίας εξετάσεων ρουτίνας, καρδιολογικών περιστατικών, απεικόνισης και ανάλυσης πνευμονικών όζων, εικονικής κολονοσκόπησης, εικονικής βρογχοσκόπησης κ.λπ.

Στο Εργαστήριο Αξονικής Τομογραφίας του Metropolitan General διενεργούνται:

  • Κλασικές αξονικές τομογραφίες
  • Αξονικές αγγειογραφίες (εγκεφάλου-καρωτίδων-αορτής-άνω και κάτω άκρων)
  • Αξονική στεφανιογραφία
  • Αξονική κολονογραφία (εικονική κολονοσκόπηση)
  • Αξονική εντερογραφία-εντερόκλυση
  • Αξονική Dental
  • Αξονική πυελογραφία
  • Διάφορες ειδικές αξονικές τομογραφίες (με ειδικά πρωτόκολλα όπως signature, κ.ά.) κατάλληλες για προεγχειρητικές ορθοπαιδικές μετρήσεις

Κατά τη διενέργεια των αξονικών τομογραφιών εφαρμόζονται πρωτοκόλλα χαμηλής δόσεως όπως στην αξονική τομογραφία θώρακα.
Παράλληλα, στο Εργαστήριο Αξονικής Τομογραφίας εκτός από διαγνωστικές εξετάσεις πραγματοποιούνται - όλες υπό αξονική τομογραφία καθοδηγούμενες - επεμβατικές πράξεις όπως παρακεντήσεις, βιοψίες, παροχετεύσεις συλλογών, ablation, τοποθέτηση fiducials κ.ά.

Ώρες Λειτουργίας: ∆ευτέρα - Παρασκευή 07:00 - 21:00 & Σάββατο 08:00 - 14:00
Τηλ. επικοινωνίας: 210 650 2510 - 210 650 2511