Ελαστογραφία Μαστού

Η ελαστογραφία αποτελεί την πιο αξιόλογη εξέλιξη στους ιατρικούς υπερήχους τα τελευταία χρόνια. Εκτιμά την σκληρότητα-ελαστικότητα των ιστών που απεικονίζονται κατά τη συνήθη υπερηχογραφική εξέταση.

Είναι από πολλά χρόνια γνωστό πως οι κακοήθεις βλάβες του μαστού έχουν αυξημένη σκληρότητα συγκριτικά με τον φυσιολογικό μαστο και σε αυτή κυρίως τη διαπίστωση βασίζεται η κλινική εξέταση των μαστών με ψηλάφηση.

Η ελαστογραφία εφαρμόζεται με δύο διαφορετικές τεχνικές, την ελαστογραφία τάσης και την ελαστογραφία κυμάτων διατμήσεως.

Ελαστογραφία τάσης (strain elastography)

Αποτελεί την πρώτη τεχνική ελαστογραφίας που εφαρμόστηκε στην κλινική πράξη. Ο ακτινολόγος, χρησιμοποιώντας τον ηχοβολέα, πιέζει απαλά το μαστό πάνω από το σημείο που βρίσκεται το υπό διερεύνηση εύρημα και κατάλληλο λογισμικό σχηματίζει ένα χάρτη με τις μαλακές και σκληρές περιοχές του υποκείμενου ιστού. Στα τελευταίας γενιάς μηχανήματα μπορει αντί της μηχανικής πίεσης να αξιοποιηθει η κίνηση των ιστών από τους παλμους της καρδιάς καθώς και την αναπνοή.

Η τεχνολογία αυτή έχει μεγάλη ευαισθησία στην ανάδειξη κακοηθειών και στον διαχωρισμό συμπαγών αλλοιώσεων από επιπλεγμένες κύστεις. Το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι ποιοτικό, δηλαδή δεν λαμβάνονται μετρήσεις και άρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του ακτινολόγου, όπως επίσης είναι δύσκολη η σύγκριση κατά την παρακολούθηση μιας βλάβης σε βάθος χρόνου (follow up).

Ελαστογραφία με κύματα διατμήσεως (shearwave elastography)

Αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογικά μέθοδο. Εδώ, με το πάτημα ενός κουμπιού, ο υπερηχοτομογράφος δημιουργεί ένα επιπλέον κύμα υπερήχων που μεταδίδεται κάθετα σε αυτό που χρησιμοποιεί για να σχηματίσει τη συνηθισμένη εικόνα. Εξειδικευμένο λογισμικό ανιχνεύει τον τρόπο που το κύμα αυτό μεταδίδεται στον προς εξέταση ιστό και σχηματίζει κι εδώ έναν χάρτη σκληρότητας.

Η διαφορά με την προηγούμενη μέθοδο είναι ότι δεν ασκεί πίεση ο ακτινολόγος με την κεφαλή των υπερήχων, άρα μεώνεται η επιρροή του ανθρώπινου παράγοντα επί του αποτελέσματος και επιπλέον μπορούν να γίνουν μετρήσεις αντικειμενικές καθιστώντας εφικτή τη σύγκριση - παρακολούθηση σε κάθε επανεξέταση. Η ελαστογραφία εγκαρσίου κύματος έχει μεγαλύτερη ειδικότητα για τις κακοήθειες.

Πλεονεκτήματα

Οι κλινικές μελέτες των τελευταίων ετών έχουν δείξει πως όταν η ελαστογραφία συμπληρώνει τον συνήθη υπερηχογραφικό έλεγχο:

  • επιλέγονται καλύτερα τα προς βιοψία ευρήματα και μειώνονται οι βιοψίες πχ σε γυναίκες με ινοκυστική μαστοπάθεια
  • αναδεικνύονται καλύτερα οι πραγματικές κύστεις από κακοήθειες που μοιάζουν με κύστεις
  • αξιολογούνται καλύτερα μικρές βλάβες όπου ο συνήθης υπερηχογραφικός έλεγχος αδυνατεί
  • αναδεικνύεται η πραγματική έκταση της βλάβης, που μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αρχική εικόνα στο συνήθη υπερηχογραφικό έλεγχο
  • παρακολουθούνται πληρέστερα τα ευρήματα, αν ενδείκνυται παρακολούθηση
  • σχεδιάζεται έτσι η βιοψία ώστε τα δείγματα να είναι υψηλής διαγνωστικής αξίας.

To Μetropolitan General διαθέτει υπερηχοτομογράφους τελευταίας γενιάς που έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν όλες τις εξελιγμένες τεχνικές ελαστογραφίας.

Strain Elastography

Strain Elastography: ύποπτη συμπαγής αλλοίωση με ανάδειξη στην ελαστογραφία των πραγματικών διαστάσεων του όγκου

Shear wave Elastography

Shear wave Elastography: ποσοτική εκτίμηση της σκληρότητας σε ύποπτη βλάβη του μαστού