Στο Metropolitan General λειτουργεί Τμήμα Διεθνών Ασθενών (I.P.D.) με σκοπό τη καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και διαχείριση των ασθενών του εξωτερικού που επισκέπτονται την Κλινική.

Το Τμήμα φροντίζει για:

  • Τη σωστή αποστολή πληροφοριών στον ενδιαφερόμενο ασθενή, πριν την άφιξή του
  • Την λεπτομερή αναλυτική προτιμολόγηση
  • Τη διερεύνηση όλων των στοιχείων του ασθενή προς αποφυγή καθυστέρησης ή κωλύματος
  • Την διευκόλυνση του διεθνή ασθενή κατά τη μεταφορά από και προς τη χώρα του, από και προς την Κλινική
  • Την ασφαλή διεξαγωγή της νοσηλείας του κάτω από υψηλά standards
  • Την παροχή συναισθηματικής ασφάλειας στον ασθενή κατά την παραμονή του στην Κλινική
  • Την άμεση επίλυση των όποιων προβλημάτων τυχόν παρουσιαστούν
  • Την παροχή υψηλής ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας
  • Την ολοκληρωμένη πληροφόρησή του για τη νοσηλεία του καθώς και την ενημέρωσή του για την μετά το εξιτήριο πορεία του

Το εξειδικευμένο προσωπικό φροντίζει για την ολοκληρωμένη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των ασθενών.

Τηλ. επικοινωνίας : 211 9904353
Email : ipdgeneral@metropolitan-hospital.gr

Το Metropolitan General έχει πιστοπoιηθεί από το διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS International για το υψηλό επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδοµές του. Eπιπλέον, έχει διακριθεί ως «Preferred Partner Hospital» και ένα από τα «Best Hospitals Worldwide» από τον διεθνή οργανισμό Diplomatic Council (DC).v