Σύστημα ρομποτικής υποβοήθησης ορθοπαιδικών επεμβάσεων ROSA

Τo Metropolitan General διαθέτει το υπερσύγχρονο σύστημα ρομποτικής υποβοήθησης ορθοπαιδικών επεμβάσεων ROSA της εταιρείας ZIMMER - BΙOMET. Το ROSA διαθέτει ένα εξαιρετικά λεπτομερές και ευέλικτο λογισμικό καθώς και ρομποτικό βραχίονα πολλαπλής κίνησης ο οποίος υποδεικνύει την ακριβή θέση που πρέπει να γίνουν οι χειρουργικοί χειρισμοί, προσφέρoντας έτσι τη δυνατότητα ύψιστης ακρίβειας τοποθέτησης αρθροπλαστικών του γόνατος.

Εικόνα ρομποτικού συστήματος ορθοπαιδικών επεμβάσεων ROSA 1
Εικόνα ρομποτικού συστήματος ορθοπαιδικών επεμβάσεων ROSA 2

Η τεχνητή άρθρωση εμφυτεύεται με βάση ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του ασθενούς και αυτό οδηγεί σε πολύ καλό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εμφυτευμάτων. Επιπλέον, η παρακολούθηση των δεδομένων της ανατομίας του ασθενούς σε πραγματικό χρόνο (real time) μέσω ειδικού λογισμικού, παρέχει τον κατάλληλο έλεγχο ανάδρασης (feedback) στον ιατρό και παράλληλα βοηθά στην επίτευξη εξατομικευμένης ρύθμισης με βάση τις ανάγκες του.

Εικόνα ρομποτικού συστήματος ορθοπαιδικών επεμβάσεων ROSA 3
Εικόνα χειρουργού να χρησιμοποιεί το ρομποτικό σύστημα ROSA

Η λεπτομερής χειρουργική τεχνική που προσφέρει το ρομποτικό σύστημα ROSA βοηθά στην ελαχιστοποίηση των επιπλοκών και την ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση.