Η Διοίκηση του Metropolitan General υλοποιώντας την προτεραιότητα στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, έχει καθιερώσει µια σειρά παροχών για τους εργαζόμένους του.

Παράλληλα, πάντοτε µε τις πολύ ανταγωνιστικές απολαβές, οι οποίες αναθεωρούνται ετησίως, το Metropolitan General προσφέρει:

  • Παροχές για νοσηλεία και εξετάσεις στους εργαζοµένους και σε συγγενείς α΄ βαθµού
  • Ετήσιο check up
  • Γεύµα σε όλο το προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό) µε συµβολική συµµετοχή
  • Προνόµια & εκπτώσεις για το προσωπικό σε συνεργαζόµενα καταστήµατα και αλυσίδες καταστηµάτων.