Η Διοίκηση του Metropolitan General υλοποιώντας την προτεραιότητα στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, έχει καθιερώσει µια σειρά παροχών για τους εργαζομένους του.

Παράλληλα, πάντοτε µε τις πολύ ανταγωνιστικές απολαβές, οι οποίες αναθεωρούνται ετησίως, το Metropolitan General προσφέρει:

  • Παροχές για νοσηλεία και εξετάσεις στους εργαζοµένους και σε συγγενείς α΄ βαθµού
  • Ετήσιο check up
  • Δωρεάν γεύμα σε όλο το προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό)
  • Προνόµια & εκπτώσεις για το προσωπικό σε συνεργαζόµενα καταστήµατα και αλυσίδες καταστηµάτων.