Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΤΕΙ/ΑΕΙ
  • Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος
  • Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον 3 μηνών στη διάλυση κυτταροστατικών φαρμάκων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input