Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Άδεια εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (I.E.Π.Υ.Α.)
  • Πιστοποίηση αδείας σε ισχύ
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση
  • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input