Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής
  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών επιθυμητός
  • Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input