Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο ειδικότητας Διασώστη - Πληρώματος Ασθενοφόρου του ΙΕΚ ΕΚΑΒ
  • Πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης
  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
  • Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας σε ισχύ
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input