Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Προσωπικού

Το Metropolitan General δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο των νεοπροσληφθέντων, όσο και τη διά βίου εκπαίδευση του νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού. Η πλειονότητα του προσωπικού έχει συµµετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράµµατα συνεχούς ενημέρωσης για τις νέες επιστημονικές εξελίξεις στον ιατρικό χώρο, εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες και γνωριμίας με τα τελευταία επιστημονικά επιτεύγματα, αλλά και σε µεταπτυχιακά προγράµµατα σε τοµείς όπως η διοίκηση επιχειρήσεων και η διοίκηση µονάδων υγείας.

 

Εικόνα από το πρόγραμμα «Πρόληψη» στην Ναύπακτο - 2
Εικόνα από το πρόγραμμα «Πρόληψη» στην Ναύπακτο - 2
Εικόνα από το πρόγραμμα «Πρόληψη» στην Ναύπακτο - 2

Εκπαίδευση Τρίτων

Μεγάλη αξία δίνει επίσης και στην εκπαίδευση τελειόφοιτων ή απόφοιτων Πανεπιστηµίων, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού. Γι’ αυτό και δέχεται συνεχώς νέους που θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία όλων των ειδικοτήτων στα πλαίσια του προγράµµατος πρακτικής άσκησης.