Το υπερσύγχρονο Ενδοσκοπικό Eργαστήριο του Metropolitan General διαθέτει εξοπλισμό αιχμής για τη διενέργεια πράξεων επεμβατικής πνευμονολογίας. Μία από τις πιο εξειδικευμένες διαγνωστικές τεχνικές του Εργαστηρίου είναι το Ενδοβρογχικό Υπερηχογράφημα (EBUS), μια εξέταση υψηλής ακρίβειας για τη διάγνωση και σταδιοποίηση καρκίνου του πνεύμονα και άλλων φλεγμονωδών νοσημάτων του αναπνευστικού.