Το ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi αποτελεί το πιο σύγχρονο σύστημα χειρουργικής προσφέροντας υψηλή ακρίβεια, μεγαλύτερη ασφάλεια, μικρότερη επεμβατικότητα, ελαχιστοποίηση των επιπλοκών και πιο γρήγορη αποκατάσταση για τον ασθενή..