Ο κ. Νικόλαος Μερτζιώτης, Χειρουργός, Ουρολόγος – Ανδρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Επανορθωτικής και Χειρουργικής Ανδρολογίας του Metropolitan General, μιλά στην εκπομπή OPEN Health Ιατρικά Νέα για τη σύγχρονη αντιμετώπιση παθήσεων του προστάτη μέσω της εξάχνωσης.