Συμβαίνει στο Metropolitan General: Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, διαχωρισμός βλαστοκυττάρων εντός του χειρουργείου από τον Δρ. Άρη Στεροδήμα και το πρωτοποριακό σύστημα Automatic Cell Station. Δείτε τη ζωντανή παρουσίαση της τεχνικής απομόνωσης βλαστοκυττάρων από τον λιπώδη ιστό και εμπλουτισμό του λίπους με βλαστοκύτταρα. Παρατηρητές εκπαιδευόμενοι κορυφαίοι πλαστικοί χειρουργοί από όλο τον πλανήτη.