ΑΝΤ1 Νews - Συνέντευξη του Δρ. Άρη Στεροδήμα & αφιέρωμα για το Διεθνές Συνέδριο Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής, 31/08/2018 - 02/09/2018, στην Κων/πολη