Μαστογραφικό σύστημα Mammomat Revelation

Το Κέντρο Μαστού του Μetropolitan General είναι το μοναδικό θεραπευτήριο στην Ελλάδα που διαθέτει το κορυφαίο παγκοσμίως μαστογραφικό σύστημα Mammomat Revelation της εταιρείας Siemens Healthineers, το οποίο εκτελεί ψηφιακή μαστογραφία, τομοσύνθεση, ανασυνθετικές εικόνες 2D και 3D, μαστογραφία με σκιαγραφικό, στερεοτακτική βιοψία και βιοψία με τομοσύνθεση. Διαθέτει πρωτοποριακά τεχνικά χαρακτηριστικά που βελτιώνουν σημαντικά το συνολικό διαγνωστικό αποτέλεσμα, με μειωμένη δόση ακτινοβολίας έως 30%.

  • Τομοσύνθεση Μαστού (3D απεικόνιση) Ευρείας Γωνίας (wide angle tomosynthesis). Μόνο το σύστημα Mammomat Revelation διαθέτει γωνία λήψης 50˚, τη μεγαλύτερη γωνία λήψης παγκοσμίως (σε αντίθεση με άλλα μηχανήματα τομοσύνθεσης που έχουν πολύ μικρότερες γωνίες σάρωσης π.χ. 15˚). Αυτό είναι μια σημαντική διαφορά γιατί η ευρεία γωνία δίνει καλύτερες και περισσότερες γεωμετρικές πληροφορίες, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την τρισδιάστατη ανασύνθεση. Συνολικά, 25 εικόνες χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο σύστημα για να αποδώσουν τη 3D απεικόνιση, με αποτέλεσμα την υψηλότερη δυνατή διακριτική ικανότητα και καλύτερο διαχωρισμό των διαφορετικών δομών του μαστού. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ασφάλεια στη διάγνωση, αυξάνοντας τη δυνατότητα ανίχνευσης ακόμα και των πιο μικρών βλαβών στον μαστό, μειώνοντας τα ψευδώς θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα και τις επανακλήσεις για επιπλέον συμπληρωματική εξέταση.
  • Η καινοτόμος τεχνολογία PRIME επιτρέπει υπό προϋποθέσεις τη μείωση της δόσης της ακτινοβολίας έως 30% με την καλύτερη δυνατή εικόνα.
  • Δυνατότητα ανασυνθετικών λήψεων Insight 2D οι οποίες είναι εικόνες αντίστοιχες με τη συμβατική ψηφιακή μαστογραφία. Μπορούμε έτσι να συγκρίνουμε την εξέταση με τομοσύνθεση με προηγούμενες συμβατικές λήψεις ψηφιακής μαστογραφίας, χωρίς να χρειάζεται να γίνει επιπλέον συμβατική λήψη (μειώνοντας έτσι τη δόση της ακτινοβολίας έως και 40%).
  • Δυνατότητα Insight 3D απεικόνισης που επιτρέπει τη δημιουργία ενός πραγματικά τρισδιάστατου αποτελέσματος σε video που είναι άμεσα κατανοητό.
  • Αυτοματοποιημένη μέτρηση της πυκνότητας του μαστού (Insight Breast Density Assessment) που επιτρέπει τον άμεσο σχεδιασμό ή την τροποποίηση της στρατηγικής απεικόνισης του μαστού στη διάρκεια της εξέτασης, με βάση την πυκνότητα του μαστού. Η αυξημένη πυκνότητα θεωρείται σημαντικός παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο του μαστού, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες διεθνείς οδηγίες όλες οι ασθενείς με πυκνό μαστό πρέπει να εξετάζονται και με τομοσύνθεση.
  • Αυτοματοποιημένη εξατομίκευση της συμπίεσης του μαστού (personalized breast compression) που μειώνει την ένταση και τη διάρκεια της συμπίεσης με αποτέλεσμα την ελάττωση του πόνου και της ενόχλησης της εξεταζόμενης. Η συμπίεση του μαστού είναι απαραίτητη για να έχουμε καλό διαγνωστικό αποτέλεσμα και μείωση της δόσης της ακτινοβολίας. Όσο μεγαλύτερη η συμπίεση τόσο καλύτερος ο διαχωρισμός των ιστών και τόσο πιο ευκρινής η μαστογραφία. Όσο μικρότερο το πάχος του μαστού τόσο μικρότερη η δόση ακτινοβολίας
  • Δυνατότητα Μαστογραφίας με έγχυση σκιαγραφικού (TiCEM) Η μαστογραφία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα άμεσο διαγνωστικό εργαλείο σε σχέση με τη μαγνητική μαστογραφία, σε γυναίκες με διαγνωστικά προβλήματα, οικογενειακό ιστορικό και αδυναμία εκτέλεσης μαγνητικής μαστογραφίας.
  • Πρωτοποριακή στερεοτακτική εντόπιση και βιοψία μαστού με ή χωρίς τομοσύνθεση (HD tomo biopsy) που μας επιτρέπει να στοχεύσουμε με ακρίβεια +/-1χιλιοστού, χρησιμοποιώντας την ευρείας γωνίας τομοσύνθεση (wide angle technology). Έτσι, έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια και μείωση του χρόνου της διαδικασίας.
    Η διαδικασία γίνεται σε άνετη ειδική καρέκλα βιοψίας, με τοπική αναισθησία και ελάχιστη τομή λίγων χιλιοστών. Με το πρωτοποριακό In Spect Imaging Tool μας δίνεται η δυνατότητα ακτινοσκόπησης του δείγματος της βιοψίας σε πραγματικό χρόνο, στο ίδιο μηχάνημα, βελτιώνοντας έτσι την τεχνική της επεμβατικής διαδικασίας και συνεπώς τη συνολική άνεση της εξέτασης.

Μηχάνημα Εξέτασης Μαστού