Λιθοτρίπτης τελευταίας τεχνολογίας

Η Μονάδα Λιθοτριψίας του Metropolitan General διαθέτει λιθοτρίπτη τελευταίας τεχνολογίας, της πρωτοπόρου στο χώρο εταιρείας Dornier, που αντιμετωπίζει με εξαιρετική ακρίβεια λιθιάσεις νεφρών, ουρητήρων και ουροδόχου κύστεως.

O εντοπισμός του λίθου μπορεί να γίνει τόσο ακτινοσκοπικά (ακτινοσκοπικό μηχάνημα C-arm), όσο και υπερηχογραφικά, αλλά και σε συνδυασμό των δύο. Από τη σκληρότητα και τη θέση του λίθου, ρυθμίζεται η συχνότητα και η ενέργεια των κρουστικών κυμάτων.

Η αποτελεσματικότητα φθάνει σε ποσοστό επιτυχίας έως και 90%, επειδή η κρουστική δέσμη εστιάζεται με ακρίβεια πάνω στο λίθο. Βάσει της πρωτοποριακής τεχνολογίας του μηχανήματος, αυξάνεται η επικεντρωμένη ενέργεια στο λίθο, έτσι ώστε το σπάσιμο να είναι πιο αποτελεσματικό. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η αποσάθρωση και ο κατακερματισμός του λίθου σε κομμάτια που αποβάλλονται με τα ούρα, χωρίς να επηρεάζονται οι γύρω ιστοί.

O ασθενής καθ’ όλη τη διάρκεια της λιθοτριψίας μπορεί να παρακολουθήσει μέσω οθόνης τη διαδικασία.

Η εξεταστική τράπεζα είναι εργονομικά σχεδιασμένη, έτσι ώστε να είναι σωστή η θέση του ασθενούς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παράλληλα, η χρήση οπτικοακουστικών μέσων (ραδιόφωνο, τηλεόραση) προσφέρουν άνετη παραμονή στον ασθενή κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Ο κατακερματισμός λίθων επιτυγχάνεται με το συγκεκριμένο μηχάνημα ανώδυνα, χωρίς χειρουργείο, χωρίς αναισθησία, και διαρκεί 30-40 λεπτά.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 650 2000