Πιστοποίηση Metropolitan Hospital και Metropolitan General  από την TÜV AUSTRIA Hellas

 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση για την πιστοποίηση του Metropolitan Hospital και Metropolitan General με τo πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15224 από την TÜV AUSTRIA Hellas, τον κορυφαίο Οργανισμό Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, τα δύο θεραπευτήρια πιστοποιήθηκαν για τη διαχείριση ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας για τον Παθολογικό τομέα, το Χειρουργικό τομέα, τον Εργαστηριακό τομέα, τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, την Ογκολογική Μονάδα, τη Μονάδα Τεχνικού Νεφρού, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και τα Εξωτερικά Ιατρεία. 

 Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15224 αποτελεί εξειδικευμένο πρότυπο, που αφορά στην εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας στο χώρο της Υγείας και απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως κλινικές, νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15224 με την σφραγίδα της TÜV AUSTRIA Hellas καλύπτει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των ασθενών και τη διαχείριση των κλινικών κινδύνων, αυξάνοντας την οργανωτική αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας.

Πρωταρχικός στόχος της Διοίκησης του Metropolitan Hospital και Metropolitan General αποτελεί «η διασφάλιση υψηλής ποιότητας και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η δέσμευση αυτή αποδεικνύεται από την απόκτηση συνεχιζόμενων διεθνών πιστοποιήσεων ποιότητας όπως το κορυφαίο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15224 από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα της TÜV AUSTRIA Hellas».

Ο Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας & Προϊόντων της TÜV AUSTRIA Hellas, κα Μαρία Αγαπητού, δήλωσε: «To Metropolitan General και το Metropolitan Hospital, με την επιτυχή πιστοποίησή τους με ένα απαιτητικό πρότυπο, όπως το ΕΛΟΤ ΕΝ 15224, αποδεικνύουν έμπρακτα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, συνεισφέροντας στην υγεία και ευημερία της κοινωνίας. Συγχαρητήρια στη Διοίκηση και σε όλους τους συντελεστές!»