Υπερσύγχρονα και ανανεωμένα Κεντρικά Εργαστήρια στο Μetropolitan General

Εγκαινιάστηκε η λειτουργία νέου χώρου για το Τμήμα Κεντρικών Εργαστηρίων του Metropolitan General, σε συνέχεια των επενδύσεων σε εξοπλισμό και νέες εγκαταστάσεις στις οποίες έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια το θεραπευτήριο, αναβαθμίζοντας τις υποδομές του.

Τα Κεντρικά Εργαστήρια του Metropolitan General είναι τμήμα νευραλγικό που καλύπτει τις ανάγκες εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών της Κλινικής όλο το 24ωρο. Παρέχουν ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών εξετάσεων και αποτελούνται από τα Τμήματα Κλινικής Μικροβιολογίας, Αιμοδοσίας, Βιοχημείας, Αιματολογίας, Ανοσολογίας/Ορμονών, Μοριακής Βιολογίας και ειδικών Εξετάσεων.

Τα Εργαστήρια διαθέτουν προηγμένο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών, Εργαστηριακό Σύστημα Μηχανοργάνωσης (LIS) και λειτουργούν σε 24ωρη βάση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο έργο των κλινικών ιατρών για τη διάγνωση της νόσου και τη θεραπεία των ασθενών.

Είναι στελεχωμένα με άριστα καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό (επιστημονικό, παραϊατρικό και διοικητικό), ικανό να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από ταχύτητα, εγκυρότητα, ποιότητα.

Παρέχονται κατάλληλες πληροφορίες για τις διαγνωστικές εξετάσεις, οδηγίες για την επιλογή του είδους βιολογικού δείγματος και τον τρόπο συλλογής του, κατευθυντήριες οδηγίες σε συνεργάτες ιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς, επεξήγηση των αποτελεσμάτων.

Τα Κεντρικά Εργαστήρια είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, καθώς και με το Σύστημα Ποιότητας TEMOS που εστιάζει στη Διαχείριση του Διεθνή Ασθενή (International Patient) και τον Ιατρικό Τουρισμό (Medical/Health Tourism). Οι πιστοποιήσεις με τα συγκεκριμένα πρότυπα αποδεικνύουν πέραν της εφαρμογής συστημάτων ποιότητας, την τεχνική ικανότητα του εργαστηρίου να τηρεί αυστηρές διαδικασίες σε θέματα λειτουργίας και σε μεθοδολογίες εξετάσεων, ώστε να προκύπτουν ορθά και συγκρίσιμα αποτελέσματα. Επιπλέον, υπάρχει συνεργασία με Κέντρα Αναφοράς και ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Σε όλα τα Τμήματα γίνεται καθημερινά Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας  και ανά τακτά διαστήματα Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας σύμφωνα με διεθνή και ελληνικά πρότυπα (Biorad, Ε.Σ.Ε.Α.Π., ΕΑΕ, EQAS, Ιατρική Σχολή Αθηνών-Εργαστήριο Μικροβιολογίας).

Αιμοδοσία

Στο πλαίσιο εφαρμογής προγράμματος συγκεντροποίησης της αιμοδοσίας συντελέστηκε η διασύνδεση της Αιμοδοσίας Metropolitan General με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα.

Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η εξασφάλιση επαρκούς και ασφαλούς αίματος για τους ασθενείς, ακόμα και σε έκτακτα περιστατικά που χρήζουν μετάγγισης.

Ώρες λειτουργίας Γραμματείας: Δευτέρα - Παρασκευή 07:00 - 16:00

Διευθύντρια: Ευαγγελία Κουσκούνη, Ομότ. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Παν/μίου Αθηνών

 Τηλ. επικοινωνίας: 210 650 2926, 210 650 2083