Διεθνής αναγνώριση για τo τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς του Metropolitan General

Το τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς του Metropolitan General που λειτουργεί υπό την εποπτεία καρδιολόγου εξειδικευμένου στην καρδιαγγειακή απεικόνιση, πιστοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (EACVI) αποτελώντας ένα από τα 2 τμήματα πανελλαδικώς καθώς και ένα από τα 25 παγκοσμίως που κατέχουν αυτή τη διάκριση.

Η συγκεκριμένη διαπίστευση (EACVI Laboratory Accreditation) επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών του τμήματος που πληρούν τα ευρωπαϊκά standars. Η επιστημονική επάρκεια, η αρτιότητα των υποδομών, τα πρωτόκολλα λειτουργίας, ο εξελιγμένος εξοπλισμός και η ασφαλής εξεταστική διαδικασία είναι κάποια από τα απαραίτητα κριτήρια που πληροί το τμήμα για τη λήψη της διεθνούς αυτής διάκρισης.

Παράλληλα, η διαπίστευση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης δίνει τη δυνατότητα στο τμήμα να επιλεχθεί ως διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο και να συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα της Εταιρείας.

Τι είναι η μαγνητική τομογραφία καρδιάς

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς είναι μια από τις πλέον σημαντικές απεικονιστικές τεχνικές για την διάγνωση καρδιαγγειακών παθήσεων. Βασίζεται στη χρήση ισχυρού μαγνητικού πεδίου και ραδιοκυμάτων για τη σύνθεση εικόνων της καρδιάς και του θώρακα, ενώ η επεξεργασία των εικόνων που λαμβάνονται γίνεται με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού εγκατεστημένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τις περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια της εξέτασης, χορηγείται ενδοφλεβίως μια σκιαγραφική ουσία (γαδολίνιο) για την λήψη επιπλέον πληροφοριών από τις εικόνες.

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς δεν εκθέτει τον ασθενή σε ακτινοβολία και επιπλέον το φάρμακο που χρησιμοποιείται ως σκιαγραφικό έχει τις λιγότερες παρενέργειες από όλα τα άλλα σκιαγραφικά που χρησιμοποιούνται στις άλλες απεικονιστικές μεθόδους.

Έλεγχος ισχαιμίας μυοκαρδίου με μαγνητική καρδιάς

Στο Metropolitan General εκτός από τις κλασικές μαγνητικές τομογραφίες καρδιάς πραγματοποιείται και έλεγχος ισχαιμίας του μυοκαρδίου με μαγνητική καρδιάς. Η εξέταση αυτή βασίζεται σε ειδικό πρόγραμμα που διαθέτει ο μαγνητικός τομογράφος του Metropolitan General. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορούμε να ελέγξουμε, σε πραγματικό χρόνο, την αιμάτωση του μυοκαρδίου σε κατάσταση στρες. Η φιλοσοφία της τεχνικής αυτής είναι παρόμοια με το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης του μυοκαρδίου αλλά λόγω του ότι γίνεται με τη βοήθεια της μαγνητικής απεικόνισης, δεν εκθέτει τον ασθενή σε ακτινοβολία, είναι πιο αξιόπιστο από το κλασικό́ σπινθηρογράφημα διότι μας παρέχει εικόνες υψηλότερης ανάλυσης και διαρκεί μόνο 25 λεπτά.

Ανίχνευση μυοκαρδικής βλάβης από Covid-19

Η χαρτογράφηση του μυοκαρδίου με μαγνητική καρδιάς, αποτελεί μια προηγμένη τεχνική, πολυπαραμετρικής χαρτογράφησης που μπορεί να ανιχνεύσει διάχυτες βλάβες στην καρδιά και βοηθά να παρακολουθήσουμε την πορεία μιας νόσου του μυοκαρδίου . Έτσι λοιπόν η χαρτογράφηση του μυοκαρδίου έρχεται να ενισχύσει την διαγνωστική ακρίβεια της μαγνητικής καρδιάς κάνοντάς την μια εξέταση που αγγίξει την αξιοπιστία της κλασικής βιοψίας του μυοκαρδίου.

Οι ασθενείς που έχουν περάσει λοίμωξη από COVID-19 έχουν πλέον την δυνατότητα να εξετάσουν την καρδιά τους στο Metropolitan General, με ένα ειδικό πρωτόκολλο μαγνητικής καρδιάς βασισμένο στις τεχνικές χαρτογράφησης του μυοκαρδίου το οποίο έχει προσαρμοστεί ειδικά για πρώην ασθενείς COVID-19.

 

Υπεύθυνος Τμήματος:

Ελευθέριος Βιδαλάκης, Καρδιολόγος, εξειδικευμένος στην καρδιαγγειακή απεικόνιση

Τηλ. για ραντεβού (γραμματεία): 210 650 2510-11