Τιμολογιακές ρυθμίσεις για τα τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού

 Η Κλινική μας πλήρως εναρμονισμένη με τις ισχύουσες τιμολογιακές ρυθμίσεις σχετικά με τα ανώτατα όρια τιμών πώλησης για το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time και για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (Rapid Test), ενημερώνει τους πελάτες μας για τα κατωτέρω:

  1. Για το τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time - PCR, το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 60 ευρώ

*Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν στην περίπτωση κατά την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εντός της Κλινικής μας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε πάντα στην διάθεσή σας