Η «Πρόληψη» ταξιδεύει στη Φθιώτιδα

Στο πλαίσιο του πρόγραμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Πρόληψη» του Μetropolitan (Μetropolitan Hospital και Μetropolitan General) κλιμάκιο ιατρών αποτελούμενο από: Καρδιολόγο, Ορθοπαιδικό, Αγγειοχειρουργό, Χειρουργό και Μαστολόγο ταξιδεύει στις 6 και 7 Δεκεμβρίου στην Υπάτη και την Παύλιανη του νομού Φθιώτιδας για δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Οι κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα να  πραγματοποιήσουν triplex καρδιάς και αγγείων, ορθοπαιδική, χειρουργική και μαστολογική εξέταση.

Η κοινωνική δράση των θεραπευτηρίων γίνεται πάντα σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.