Επαναπιστοποίηση του Μetropolitan General

 

Το Metropolitan General επαναπιστοποιήθηκε για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει καθώς και για το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών του σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης Bureau Veritas.

Το νέο, αναβαθμισμένο πρότυπο ISO 9001:2015 δίνει έμφαση στην ποιότητά της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής, ενώ η επαναπιστοποίηση της Κλινικής έρχεται σε συνέχεια της αρχικής της πιστοποίησης το 2012 σύμφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008.

Επιβεβαιώνεται με αυτόν τον τρόπο για ακόμα μία φορά η σταθερή προσήλωση του Metropolitan General στη συνεχή βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των διαδικασιών του καθώς και στην αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών.

Επιπλέον, το Metropolitan General έχει πιστοποιηθεί από το διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού TEMOS International, ενώ το Παθολογοανατομικό του Εργαστήριο έχει διαπιστευτεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012.